Hopp til innhold

And the winner is…..

Vinnerne av Utdanningskvalitetsprisen og Formidlingsprisen 2010 er kåret. Prisene ble delt ut under forskningskonferansen torsdag 10. juni.

Det er første gang prisene deles ut. Hver pris er på 25 000,- kroner og skal brukes til faglige aktiviteter som studiereise, kurs, konferanser eller annen faglig aktivitet.

Utdanningskvalitetsprisen

Juryen kom her frem til at prisen for god utdanningskvalitet deles likt. Utdanningsprisen 2010 ble tildelt Terje Dahl og Carl Otto Hinlo på avdeling for etter og videreutdanning, og politifaglærer Ole Thomas Bjerknes på bacheloravdelingen i Oslo.

De to faglærere, Dahl og Hinlo, har lagt vekt på utvikling av studentaktive læringsformer med stor relevans for yrkesutøvelsen. De har utviket en digital læringsarena for taktiske øvelser uten styrker og bruker dette læremiddelet og arbeidsmetoden aktivt i studiet funksjonsrettet ledelse for innsatsledere. Gjennom et tett samarbeid har politifag og ledelsesfag fått til en integrert utdanning som studentene gir svært gode tilbakemeldinger.

Bjerknes kan sies å være en nestor innenfor etterforskningsfaget ved PHS. Han har gjennom en 10års periode undervist over 2500 studenter, i tillegg til å undervise praksisveiledere i de fleste politidistrikt. Han har utviklet ulike undervisningsopplegg knyttet til avhør og etterforskning, og ikke minst; han har skrevet to lærebøker. Lærebøkene Politirapport og Etterforskningsmetoder fått et stort nedslagsfelt og får svært gode tilbakemeldinger fra studenter og fra politifolk i tjeneste.

- Disse tre har på hver sin måte bidratt til økt utdanningskvalitet og til å utvikle kunnskap om politiet som profesjon videre, sier assisterende rektor, Nina Skarpenes.

Formidlingsprisen

Også denne juryen kom fram til at prisen deles likt mellom to ulike søknader. Formidlingsprisen 2010 ble tildelt Tore Bjørgo og Kari Rønneberg

Juryen sa i sin begrunnelse at Bjørgo formidler kunnskap rundt et tema av stor samfunnsmessig relevans, og at hans forskning vekker anerkjennelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø. I tillegg er Bjørgo dyktig til å popularisere og formidle egen forskning i media, og bidrar i så måte til å synliggjøre forskning ved Politihøgskolen i for allmennheten.

Rønneberg disputerte i 2009. Hun har både under arbeidet med doktorgraden og etter disputasen aktivt formidlet egne forskningsresultater.

Rønneberg har både formidlet på den akademiske arena ved publisering i anerkjent tidskrift og ved presentasjon på ulike forskningskonferanser, og til praksisfeltet ved foredragsvirksomhet og intervjuer i politiblader. Juryen trakk fram at vinneren på en forbilledlig måte formidler om formidling, kommunikasjon og språkbruk.

- De to vinnerne formidler sin forskning til ulike målgrupper, men har det til felles at de er målrettet i sin formidling, og snakker til mottakere som har stor nytte av den informasjonen de blir presentert for, sier Skarpenes.

- I tillegg er begge vinnerne gode representanter for PHS i media, avslutter hun.

Juryen for Utdanningskvalitetsprisen har bestått av:

Seniorrådgiver Anne Øverbye, EVU
Politifaglærer/politioverbetjent Camilla Giske
Daglig leder Erik Eliassen, Høgskolen i Vestfold
Seniorrådgiver Siri Almås, studieavdeling
Dessverre ingen studenter.
Assisterende rektor Nina Skarpenes

Juryen for Formidlingsprisen har bestått av:

Forsker Marit Egge
Seksjonsleder Morten Holmboe
Informasjonssjef ved Norges idrettshøyskole Karen Christensen
Student Olav Hårstad Amundsen
Kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen
Assisterende rektor Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |