Hopp til innhold

iIIRG-konferansen 2010 - fokus på avhør

Årets iIIRG-konferanse foregikk ved JKØ i Stavern fra 22. til 24.juni. Her var avhørseksperter fra hele verden samlet.

iIIRG står for Investigative Interviewing Research Group og stifterne av gruppen, Trond Myklebust fra PHS og Gavin Oxburgh fra Teesside University  i England,  forteller at gruppen ble til rundt et kaffebord i 2007.  Vi oppfattet de faglige diskusjonen rundt avhør som veldig todelt, med praktikere på den ene siden og akademikerne på den andre. Det var den klassiske debatten med praktikere som mener at akademikerne ikke beskriver virkeligheten slik praktikerene opplever den, akademikere som er frustrert over at praktikerne ikke utfordrer akademia med faglige spørsmål og at praktikerne leser de resultat forskerne finner. Praktikerne igjen, er like frustrert over at akademikerne publiserer i vanskelig tilgjengelige tidsskrifter og skriver på et språk som blir veldig akademisk og vanskelig omsettelig i den daglige tjeneste. Vi så at det trengtes en arena hvor både praktikere og akademikere kunne møtes, diskutere og utvikle faget bedre. Vi tror at en sterk interaksjon mellom praksis og akademia er gjensidig nyttebringende, og at den kan hjelpe og fremme forskning mer direkte på viktige spørsmål innen etterforskning.

Dette er grunnlaget for iIIRG, sier Gavin Oxburgh, og fra et kaffebord har vi i løpet av tre år økt til over 350 medlemmer fra hele verden. iIIRG arbeider aktivt innenfor tre områder:
1. Forskning og undervisning: Det er i dag inngått samarbeidsavtaler mellom fem institusjoner: Politihøgskolen, Teesside University, Aston University, University of Portsmouth og ACPO (the Association of Chief of Police in England). Det foregår utstrakt forsknings- og undervisningssamarbeid mellom disse institusjonene.
2. Bulletin: Med artikler skrevet av både akademikere og praktikere. Samtlige artikler er vurdert av et eget redaksjonsråd. Bulletinen ligger fritt tilgjengelig på iIIRGS hjemmesider.
3. Årlig konferanse med work-shop i for-/etterkant. På konferansen vil aktuelle problemstillinger bli belyst og presentert av både praktikere og akademikere.
Årets iIIRG konferanse er den tredje i rekken. Tittel på konferansen er: "Evaluation and effectiveness of investigative interviewing: a multi-disciplinary approach". Ansvarlig arrangør denne gangen er PHS og Politiinspektør Trond Myklebust.
En entusiastisk Myklebust møter oss i solfylte Stavern. Vi har i alt 175 deltakere fra over 18 land samlet her på JKØ. Vi startet søndag 20.juli med 45 deltakere på to dagers work-shop ledet av to av de ledende innenfor avhør av barn, Michael Lamb fra Cambridge, og Phil Esplin fra USA. Her gikk vi igjennom de ledende avhørsmodeller og fikk presentert de siste forskningsresultater om denne type avhør. Diskusjonene viste at det er konsensus om de fleste tema, men at det også praktiseres en del innenfor tema hvor forskningen ikke kan finne den effekt som praktikerne mener de får ved bruk av enkelte metoder.
Fra tirsdag til torsdag vil mange av disse spørsmålene bli tatt opp i foredrag av både praktikere og akademikere fra ulike land. Presentasjonene vil omhandle alle type avhør, av alle aldersgrupper og etterforskningsmessig status. Juridiske, organisatoriske og taktiske perspektiv blir berørt i et tettpakket program. Konferansen er allerede en stor suksess, hovedinnlederne er de mest ledende innenfor sine områder og vi har måtte si nei til mange som har ønsket å delta. Både program og Stavern som konferansested er fylt helt opp. Gavin Oxburgh forteller at innholdet på konferansen, samt Politihøgskolens logo er omtalt i media og godt kjent i fagmiljø så langt unna som Australia, Brasil, Canada, USA, Sør-Korea, Japan og Russland. I tillegg har dere klart å implementere noe av den Nordiske kulturen og væremåten. Myklebust legger til at dette er gjort bevisst gjennom å fjerne alle titler og grader på deltakerne, samle de på et lite geografisk sted som Stavern med et fast sosialt møtested i leiren, samt et sosialt program som knytter gruppen enda tettere.
NRK Vestfold sitt innslag fra konferansen underbygger dette, med intervju av flere av deltakerne som alle var strålende fornøyde med både faglig innhold og selve arrangementet. For en del av de langveisfarende var den norske lyse sommeren en stor overraskelse, og sove-maskene fra flyet kom til nytte. Gavin og Trond ønsker avslutningsvis å takke alle som har bidratt til arrangementet. Alt har gått etter planen og mange har hjulpet til for at alt går på skinner. En stor takk til dere alle! Så må de løpe videre til neste plan på programmet; St.Hans feiring og årets happening i Stavern; Båtkortesjen, hvor Politihøgskolen i år vil lede an med M/S Molly og Viksfjord fylt til randen av konferansedeltakere i solfylte Stavern.    

Publisert: - Sist oppdatert: |