Hopp til innhold

Ny essaysamling

Politihøgskolen ved Helene I. Gundhus og Kristin Hellesø-Knutsen utgav nylig en essaysamling som belyser ulike aspekter med relevans for utviklingen av politivitenskapen.

Essaysamlingen Politivitenskap på egne ben? tar utgangspunkt i at politivitenskapen ikke er et veldefinert fenomen.

Politivitenskap og politiforskning blir ofte behandlet som entydige begreper til tross for at de har ulikt innhold, og essaysamlingen er et forsøk på å stille spørsmål ved definisjonsmakten enkelte fag, institusjoner og personer har hatt i utviklingen av politivitenskap.

Formålet er å løfte debatten om politivitenskapens og politiforskningens bidragsytere og gjenstandsområde. Boken tar ikke sikte på å definere hva denne vitenskapen skal være, men ønsker å bidra med ulike forståelser inn i debatten. 

Målet er å åpne opp for en mangfoldig forståelse av politivitenskap, hvor denne relativt nye vitenskapen forstår som underveis og i en prosess.

Redaktører for essaysamlingen er førsteamanuensis Helene I. Gundhus, stipendiat Kristin Hellesø-Knutsen og Christin Thea Wathne fra Arbeidsforskningsinstituttet.

Publisert: - Sist oppdatert: |