Hopp til innhold

Årets studentutveksling er i gang!

20 studenter deltar i årets utvekslingsprogram. Dette er så langt det høyeste antall studenter som reiser ut fra Norge siden ordningen ble etablert i 2005.

De 20 studentene er alle B2 studenter og kommer fra 12 forskjellige politidistrikter i Norge. Studentene skal til Danmark, Finland, Sverige, Island, Nederland og Romania.

Utvekslingsprogrammet innebærer at studentene kan søke om å ta deler av utdanningen i et annet land. Studieoppholdet varer i 4 uker i de nordiske land og i 3 uker i Nederland og Romania. Studentutveksling godkjennes som ekstern hospitering i B2 med fastsatte arbeidskrav.

Politiutdanningen i landene vi har avtale om studentutveksling med varierer noe mht innhold og nivå. Innholdet i utvekslingsprogrammet varierer dermed også noe, avhengig av hvilket land man reiser til. Oppholdet søkes tilrettelagt slik at studentene skal få best mulig utbytte av oppholdet.  Det legges vekt på at studentene får kontakt med andre politistudenter og får delta både i teori og praksis.

Studentene som skal hospitere i Sverige, Danmark og på Island er allerede ankommet sin destinasjon og i full gang med utvekslingsoppholdet. Vi ønsker dem fortsatt lykke til!

Publisert: - Sist oppdatert: |