Hopp til innhold

Kritikk fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har kritiske merknader til politiet. I et oppslag i VG mandag 22. mars oppsummeres kritikken. Her nevnes også Politihøgskolens systemer og rutiner for føring av merverdiavgift.

Kritikken dreier seg i all hovedsak om den momspliktige delen av JKØ sin virksomhet i Stavern. Problemet oppstod da PHS tok over drift av JKØ og herunder ansvaret for avgiftspliktig omsetning ved senteret. Regnskapssystemet var ikke tilpasset denne type virksomhet.

- Først er det viktig og undersktreke at all moms har blitt betalt, og at det er beregningen riksrevisjonen har vært kritiske til, sier administrasjonssjef Eli Vogel-Hovde.

Hun understreker at PHS har tatt kritikken på alvor og at virksomheten har igangsatt en rekke tiltak:

 - Vi har blant annet samarbeidet med Politidirektoratet for å få tilpasset økonomisystemet som benyttes i etaten til bedre å håndtere regnskapsførselen av den avgiftspliktige virksomheten, sier hun.

Ved årsskiftet ble revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers engasjert av Politihøgskolen til å foreta en gjennomgang av høgskolens regnskapsførsel av den avgiftspliktige virksomheten.  Gjennomgangen viste at PHS håndterer oppgavene på en tilfredsstillende måte, men at det er noen forbedringspunkter. Disse punktene arbeides det videre med, forsikrer Vogel-Hovde.

Det vil også om kort tid bli ansatt en ny medarbeider ved høgskolens økonomiseksjon med spesialkompetanse innen moms- og avgiftsområdet.

Publisert: - Sist oppdatert: |