Hopp til innhold

November

Politihøgskolen arrangerer informasjonskveld om opptak, 09.12.2010

Politihøgskolen inviterer interesserte unge jenter og gutter (med foresatte), til informasjonskveld om bachelorstudiet og søknadsprosessen til Politihøgskolen, torsdag 09.12.2010 kl. 17:00. Søkere / interesserte med minoritetsbakgrunn ønskes spesielt...

Sunde disputerte

Cand.jur Inger Marie Sunde ved etter - og videreutdanning, forsvarte i dag sin avhandling for graden ph.d.: Automatisert inndragning.

Veileder minoritetssøkere

Politihøgskolen tilbyr nå treningsveiledning til unge søkere med minoritetsbakgrunn i forkant av opptaket neste år.

Muskler, mestring og trening

Førsteamanuensis Bjørn Barland er sammen med Jan Ove Tangen og Caroline A. Johannesen ute med en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter.

Evaluerer øvelse Tyr 2010

Onsdag 3. november gikk øvelse Tyr av stabelen i Midtre Hålogaland politidistrikt. Et sterkt team fra operativ seksjon ved PHS var på plass for å evaluere øvelsen.