Hopp til innhold

Operasjonslederstudiet åpnet

Mandag denne uken åpnet studiet funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere.


Åpningen, som foregikk ved JKØ Stavern, ble holdt av leder for operativ seksjon ved PHS, Jørn Rye Eriksen.

Sammen hadde han med seg Njål Ladstein, Terje Dahl og Bjørn Danielsen.

Utdanningen vil bli organisert rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i operativ ledelse, koblet sammen med teori fra organisasjon og ledelse og aktuelle scenarier i forskjellige skalerte øvelser vil bli en sentral del i opplæringen.

Blant annet vil relevante øvelser med bruk av simulator etter prinsippet ”taktisk øvelse uten styrker” (TØUS) bli benyttet. 

- For oss som leder studiet vil det bli en tredeling av studiet med ulike ansvarsområder, sier Danielsen.

Mye ansvar som operasjonsleder

- Funksjonen som operasjonsleder er en meget viktig funksjon, både i den daglige ordinære drift og ved ekstraordinære hendelser, sier Jørn Rye Eriksen.

Han vektlegger at operasjonsledere må utvikle gode relasjonene til medarbeiderne, til offentlige etater og andre som politiet samarbeider med.

Operasjonsledere kan i tillegg ha personalansvar i gitte situasjoner.

Rye Eriksen trekker også fram at det uansett på ledelsesnivå er viktig å ha innsikt i og forståelse for sammenhenger og dynamikk i organisasjoner.
 
- Dette betyr at utdanningen i funksjonsrettet ledelse for operasjonsleder må vektlegge både ledelse av menneskelige ressurser og organisasjonsforståelse, i tillegg til de rent faglige og funksjonsrettede delene av lederjobben. Og det er nettopp dette det nye studiet vil ta for seg, sier han.

Målgruppen for det nye studiet er polititjenestepersoner som har funksjon som operasjonsleder i politidistriktet, eller er tiltenkt slik funksjon. Utdanningen vil gi 15 studiepoeng og er estimert til ca 420 arbeidstimer (ca. 1/4 årsverk).

Les mer om studiet her:

http://www.phs.no/no/Studietilbud/Etter--og-videreutdanning/Videreutdanninger-med-studiepoeng/Ledelse-og-organisasjon/Funksjonsrettet-ledelse-for-operasjonsledere/

 

Publisert: - Sist oppdatert: |