Hopp til innhold

Evaluerer øvelse Tyr 2010

Onsdag 3. november gikk øvelse Tyr av stabelen i Midtre Hålogaland politidistrikt. Et sterkt team fra operativ seksjon ved PHS var på plass for å evaluere øvelsen.


- Øvelsen er ment å skulle utfordre deltagernes beredskapsevne, avdekke eventuelle mangler, og øke deltagernes kompetanse, sier leder for operativ seksjon ved PHS, Jørn Rye Eriksen.

- Politihøgskolen rolle i dette arbeidet er å innhente data og være kunnskapsleverandør på bakgrunn av disse dataene. For at læring skal finne sted er det helt avgjørende at det foretas en kritisk evaluering av de øvedes innsats, sier Rye Eriksen.

Han hadde med seg 13 evaluatorer til Nord-Norge for å gjøre denne jobben. Evalueringsrapporten skal overleveres Politidirektoratet i februar.

Toget sporte av på Bjørnfjell

Det var krisehåndteringsevnen i Midtre Hålogaland politidistrikt som denne gangen ble testet. Flere enn 30 virksomheter var involvert i politiets nasjonale krisehåndteringsøvelse Tyr.

Fokus for Tyr 2010 var en togulykke på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna, samt hendelser i forbindelse med grensekontroll (Schengen).

Redningsøvelsen ble gjennomført på Bjørnfjell jernbanestasjon. Foruten politiet og andre nødetater, var kommuner, fylkesmannen, Forsvaret, Sivilforsvaret, næringsliv og frivillige organisasjoner med på å øve på samvirke og krisehåndtering på taktisk, operativt og strategisk nivå.

Viktig også for Politihøgskolen

- Dette er læring også for Politihøgskolen, sier Rye Eriksen. Når vi deltar i slikt arbeid trekker vi også med oss viktige erfaringer tilbake til PHS, som vi igjen kan benytte i våre utdanningstilbud. På denne måten sikrer vi oss at den utdanningen vi tilbyr er ”ferskvare”. Derfor er jeg svært glad for at vi denne gangen har med oss en rekke faglærere som evaluatorer. Dette er også egenutvikling for de involverte.

Disse deltok som evaluatorer fra PHS:
Jørn Rye Eriksen (leder operativ seksjon)
Ketil Jonassen (operativ seksjon)
Eirik Rossø (operativ seksjon)
Per Arne Sødal (operativ seksjon)
Carl Otto Hinlo (operativ seksjon)
Jo Geir Grande (operativ seksjon)
Oddgeir Sletteli (operativ seksjon)
Morten Stamland (operativ seksjon)
Einar Aarbrekk (operativ seksjon)
Torill Gulbrandsen (kommunikasjonssjef)

Omfattende mediespill

Som en del av øvelse Tyr var det denne gangen satt opp et omfattende mediespill for å øve hvordan de involverte aktører taklet pågang fra media. Over 50 ”journalister” var i aksjon totalt sett.

Politihøgskolens webredaktør, Karoline Blix-Henriksen ledet egenhendig 17 journalistikkstudenter fra Høgskolen i Bodø på selve skadestedet Bjørnfjell.

- Dette året var det satt stort fokus på mediespillet. Dette var en glimrende anledning for innsatsledere og annet operativt personell å håndtere et stort trykk fra pressen, sier Blix-Henriksen.

Publisert: - Sist oppdatert: |