Hopp til innhold

Muskler, mestring og trening

Førsteamanuensis Bjørn Barland er sammen med Jan Ove Tangen og Caroline A. Johannesen ute med en kvalitativ studie av unge menns bruk av muskelbyggende medikamenter.

Rapporten bygger på en kvalitativ studie hvor 27 menn i alderen 18-29 år er intervjuet.

Den viser til sentrale funn på hvordan informantene aktivt og seriøst skaffer seg kjennskap til dopingmidler og bygger opp omfattende kunnskap og kompetanse om hvorledes medikamentene kan brukes.

Avslutningsvis diskuteres rapportens funn ut fra teoretiske begreper og perspektiver hvor kroppen som en sosial konstruksjon tematiseres.

Publisert: - Sist oppdatert: |