Hopp til innhold

Inn på Velferdstinget

Studentene Simen Bakke og Are Folkeson Arneberg fra PHS er valgt inn i Velferdstinget (VT) som to av totalt 37 representanter.

Sammen skal de være representanter for hele 55 000 studenter fra 01.01 2011, men frem til nå er det viktigste på agendaen å melde inn velferdsønsker fra Politihøgskolen i Oslo, herunder også Kongsvinger.

- I velferdstinget representerer vi PHS-studentene fra Oslo og Kongsvinger, ikke alle fire da det er disse to studiestedene som nå er medlem av OAS (kommende SiOAS). I studentrådet er det først og fremst saker knyttet opp mot utdanningen, undervisningen og fagene på PHS vi diskuterer og som er det viktigste. Men selvfølgelig er vi også opptatt av miljøet på skolen, og studentenes velferd kommer inn her, sier de.

- Det er et godt tegn at vi også har rom for å ta opp saker som at kaffen har vært for sterk eller at eplene er for dyre, det viser at vi har det relativt godt her på skolen, sier de begge humoristisk.

- Likevel må vi ofte stille krav til skolen, undervisningen og fagene på vegne av studentene. I og med at vi er studentrepresentanter for de to første kullene som gjennomfører den nye bachelorutdanningen ved PHS, har det vist seg å være nok av saker som vi er nødt til å bryne oss på, sier de.

God stemning

De mener at de er heldige som skal representere Politihøgskolen hvor studentene ikke er fremmede for å tale sin sak.

- Her tør folk si hva de mener, men det er allikevel ikke noen hvilepute. Det er som regel god stemning blant studentene, men det er viktig å ta både sakene som kommer opp i studentrådet og velferdstinget på alvor, sier de.

Bakke er for tiden ute i sitt praksisår ved Sentrum Politistasjon, og syns det er en stor fordel å være i nærheten av studiestedet hvor han skal balansere sin rolle mellom praksis, hovedtillitsvalgt for B2 og representant i velferdstinget.

- På denne måten er det mye lettere å følge opp sakene som tas opp i studentrådet både fra i fjor, i år og neste år dersom mine medstudenter ønsker at jeg skal fortsette med vervet i tredje studieår ved PHS, sier han.

Are Arneberg er nestleder ved studentrådet for Oslo, og sier selv han setter stor pris på å ha fått tilliten til studentene for å representere dem og jobbe for deres velferd.

- Det er et viktig å kunne ta opp sakene som studentene fremmer til oss videre. Studentmassen begynner å bli stor, og det er fort gjort at plassmangel på skolen kan bli gjeldende. Heldigvis har vi god dialog og koordineringsmøter med skoleledelsen og vi merker at det er liten distanse sånn sett. Dette er veldig bra for oss ved Politihøgskolen, sier Arneberg.

Norges største 

Velferdstinget har flere oppgaver, blant annet bevilge penger til Kulturstyret, studentmediene Universitas, Radio Nova og Argument samt de lokale studentdemokratiene. Sakene som blir tatt opp i velferdstinget skal gi goder til alle studentene som representeres, men det blir likevel viktig for representantene for de mindre høgskolene å unngå at blant annet UiO med sine 17 representanter regjerer.

Med et budsjett på over en milliard kroner blir velferdstinget i SiOAS Norges største studentdrevne foretak.

I tillegg velger Velferdstinget representanter til ulike styrer og verv, blant annet til SiOs hovedstyre.

SiO og OAS har siden våren 2008 vært i dialog om en mulig sammenslåing for en større samlet studentpåvirkning og et samlet velferdstilbud til Oslo studentene

- Dette vil gi et likere og bedre velferdstilbud til alle studenter i Oslo, sier Bakke, som sammen med Arneberg gleder seg til å ta bedre fatt på oppgavene de nå er tildelt.

- Vi ser frem til å hjelpe alle studentene i Oslo, spesielt de som kommer fra de mindre høgskolene i regionen slik som Politihøgskolen, avslutter de.

Publisert: - Sist oppdatert: |