Hopp til innhold

Politihøgskolens opptaksreglement

Eksisterende opptaksreglement vil gjelde for opptaket i 2011.

Politihøgskolens opptaksreglement vil trolig bli erstattet av en forskrift om opptak til bachelorutdanningen i løpet av 2011. Inntil dette skjer er det altså det eksisterende reglementet som gjelder, og som alle interessenter til politiutdanningen skal forholde seg til:

Opptaksreglement PHS

Den nye forskriften vil bli fastsatt av Justisdepartementet i medhold av politiloven § 24 b og universitets- og høyskoleloven § 3-6, 5. ledd jf. forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under universitets- og høyskoleloven.

Tidspunktet for når dette vil finne sted er ikke avklart og Politihøgskolen har derfor besluttet å følge nåværende opptaksreglement for opptaket i 2011.

Publisert: - Sist oppdatert: |