Hopp til innhold

Sjef for Politihøgskolen (rektor)

Stillingen som sjef for Politihøgskolen (rektor) er ledig. Stillingen er et åremål for en periode på seks år. Etter utlysning kan en åremålsansettelse gjentas med ytterligere en periode på seks år.

Skolesjefen har det faglige og administrative ansvaret for Politihøgskolen innenfor rammer trukket opp av Justisdepartementet, Politidirektoratet og Politihøgskolens styre. Skolesjefen må være en samlende og motiverende leder. I samarbeid med ledergruppen skal skolesjefen legge strategiske føringer for høgskolens arbeid og være pådriver i å nå skolens resultatmål.  Politihøgskolen må i forhold til faglig utvikling gi utdanning på ulike nivåer som understøtter de økte krav til kompetanse som er nødvendig for at politi- og lensmannsetaten kan nå sine mål. Dette må også reflekteres i høgskolens forskningsmessige fokus. Det er viktig å kunne integrere ulike fag i de ulike utdanningstilbudene, slik at studentene får en helhetlig forståelse av politiprofesjonen.

Krav til søker

Vi søker en utviklings- og resultatorientert leder med samfunnsengasjement og teft for strategisk og langsiktig tenkning. Det er ønskelig med ledererfaring fra politi- og lensmannsetaten og/eller høgskolesektoren. Det kreves høyere utdanning på masternivå. Den framtidige rektoren må kunne dokumentere resultater oppnådd i tidligere lederstillinger.

For stillingen kreves norsk statsborgerskap og plettfri vandel.

Søknadsinformasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Kvinner og personer med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke.
Lønn etter avtale.
For nærmere informasjon, ta kontakt med politidirektør Ingelin Killengreen eller assisterende politidirektør Vidar Refvik, tlf. 23 36 41 00.               

Du søker på stillingen elektronisk via www.politi.no eller www.politijobb.no.
Attestkopier må medbringes og leveres i forbindelse med intervju.
Søknadsfrist innen 27. september 2010.

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodning ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad (med CV) kan også sendes pr. post, merket 10/02397, til Politidirektoratet, Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo.

Lenke til søk på stilling:
https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=764286035&culture_id=NB-NO&company_id=677632498

Publisert: - Sist oppdatert: |