Hopp til innhold

Doping på timeplanen

Antidoping Norge har vært på besøk på PHS for å lære studentene mer om doping og konsekvenser ved en positiv dopingtest.


      Representanten fra Antidoping Norge
      FORELESTE: Representanten fra Antidoping Norge snakket 
      om ulike deler av temaet doping. 

Forelesningen som ble gjennomført for tredjeårsstudentene i Oslo er en del av opplæringsprogrammet som ligger i samarbeidsavtalen mellom PHS og Antidoping Norge. Programmet blir gjennomført for studenter på første og tredje studietrinn på samtlige studiesteder.

Tilegne seg kunnskap om doping
Besøket fra Antidoping Norge har ikke bare betydning for studentenes forståelse av dopingmisbruk og hvilke konsekvenser misbruket har for utøvelse av idrett, men er også et faglig bidrag til hvordan politiet kan utnytte slik type kunnskap i sitt arbeid.

- Det er viktig at politistudentene innehar kunnskap om omfang av bruk av treningsdop i ulike ungdomsmiljø og om hvilke strategier man kan bruke i det forebyggende arbeidet, sier høgskolelektor i idrett, Kristian Nedregård.

Forelesingen tok for seg blant annet omfang av doping i Norge, risikovurdering ved bruk av kosttilskudd, hvordan en dopingtest gjennomføres og hva som kan føre til en positiv dopingtest. Dopinglista, legemiddellista og hvilke konsekvenser en positiv dopingtest gir ble også gjennomgått.  

Uanmeldte dopingtester Dopinglista og legemiddellista
Alle studenter er, etter anmodning, forpliktet til å la seg teste av Antidoping Norge. En annen del av samarbeidsavtalen går ut på at Antidoping Norge kommer for å ta uanmeldte dopingtester på skolens område og praksissted samt i leir opptil flere ganger per studieår.

- Ved skolen arbeides det for å ha et dopingfritt miljø, og det er helt essensielt at studentene er klare over konsekvensene av en positiv dopingtest, påpeker Nedregård.

Kursdeltakere og ansatte som benytter seg av treningsfasilitetene ved skolen kan også bli testet. Hjemmelen for at PHS kan dopingkontrollere studentene finnes i Politiloven.

Publisert: - Sist oppdatert: |