Hopp til innhold

Veilederrolle ga økt bevissthet om verdighet

- Hva er verdighet? Er vi bevisst på verdigheten vår og andres? Dette er spørsmål som også har paralleller til arbeidet som politi, forteller politistudent Petter Nohr som deltok som veileder på Global Dignity Day 2011.


      Elever og veileder diskuterer verdighet    
      DISKUSJON: Elever på Borgund videregående skole og
      veileder diskuterer verdighet.

Flere andre politistudenter deltok også som veiledere på årets Global Dignity. Dagen ble markert på over 160 skoler i Norge og er en internasjonal dag for verdighet og markeres 20. oktober hvert år. Hovedaktiviteten er et undervisningsopplegg om verdighet beregnet på elever på første trinn på videregående skole. Undervisningen består av gruppeoppgaver og samtaler om verdighet, der elevene definerer hva verdighet er for dem og forteller egenopplevde historier om verdighet.

Utfordrende rolle
Gjennomføringen av Global Dignity Day baserer seg på innsats fra frivilligheten, og bygger på at frivillige tar rollen som veiledere. Veilederens oppgave er å lede gruppearbeidet og diskusjonen i klasserommet.

- Global Dignity Day byr på mange utfordringer for veilederene. I veilederrollen skal du gjennom kommunikasjon med ungdom prøve å forklare, redegjøre og gå i dybden av verdighet, sier Nohr. Han var veileder på Borgund videregående skole i Ålesund på Global Dignity Day.

- Relevant for politiyrket
Nohr er dette året i praksis hos Sunnmøre politidistrikt og han påpeker at det at flere politistudenter stilte som veiledere er en vinn-vinn situasjon.

- Med dette mener jeg at vi, politistudenter, er en stor ressurs for prosjektet men også får mye igjen. Vi blir bevisste på temaet, og vi får mulighet i praksistiden til å legge uniform og politioppgaver til side for å konsentrere oss om etikken i hverdagen. Jeg sitter igjen med en veldig god følelse etter å ha vært en del av dette prosjektet.

Nohr forteller at andre medstudenter som deltok som veiledere har gitt uttrykk for at dagen var svært givende.

- Vi politistudenter opplevde dagen som annerledes og spennende. Blant oss er det enstemmig at å delta på denne dagen er relevant for politiyrket vi utdanner oss til, særlig med tanke på refleksjon over verdighet og følelser som vi mennesker alltid vil ha og som vil påvirke oss.

Elevene tok et stort skritt
Undervisningen på skolene tar som nevnt for seg verdighetshistorier. Dette gir svært mange muligheten til, på en trygg arena, å ta opp ting man selv har opplevd og gjerne har tenkt en del på i ettertid.

- Elevenes verdighetshistorier var det som jeg synes var mest spennende. Jeg føler at flere av elevene jeg hadde tok et stort skritt i å tørre å stå frem foran medelever å prate om hendelser eller opplevelser der følelser og tanker blir vektlagt, uttaler Nohr.
 
Oppfordrer sine medstudenter
- Jeg mener at politistudenter i praksisåret, i aller høyeste grad, bør vurdere å stille som veiledere under denne dagen. Det er lærerikt, og ikke minst er vi en god ressurs for prosjektet.

I forkant av Dignity Day må veiledere møte til et kurs hvor undervisningsopplegget gjennomgås. På kurset blir veilederne utfordret i det de skal utfordre elevene til.

Fakta om Global Dignity:

  • Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA).
  • Initiativtakerne så et globalt behov for å øke menneskets, og spesielt ungdoms, bevissthet rundt verdighet og hva det vil innebære å sikre alle menneskers rett til å leve et verdig liv.
  • Global Dignity har tre formål:
    1. Fremme verdighetsbasert lederskap
    2. Stimulere til en global samtale om verdighet
    3. Engasjere ungdom i betydningen av verdighet

Les mer om Global Dignity og Global Dignity Day her.

Publisert: - Sist oppdatert: |