Hopp til innhold

334 av politihøgskolestudentene i jobb

334 av de 389 politihøgskolestudentene som besto eksamen i 2010, er i jobb i politiet. Det viser nye tall fra Politidirektoratet.

- Vi registrerer stor interesse rundt spørsmålet om hvor mange som har fått jobb av politihøgskolestudentene som gikk ut i 2010. Direktoratet ønsker derfor å presentere nye og oppdaterte tall, sier Arnt Inge Rolland, leder for arbeidsgiver-, og administrasjonsavdelingen i Politidirektoratet.
- I 2010 var det i alt 428 avgangselever ved Politihøgskolen.  Kontinuitetseksamen pågår fortløpende og våre tall viser at 389 har bestått eksamen. Av disse har 334 nå fått jobb i etaten, forklarer Rolland.

Positiv utvikling
- Utviklingen er meget positiv, og viser blant annet etaten har klart å ansette 26 studenter bare den siste måneden, sier Rolland. Men tallene viser også at 55 uteksaminerte politihøgskolestudenter fra 2010-kullet så langt står uten jobb i politiet. Sammenlignet med årsskiftet i fjor der kun 21 studenter av 2009-kullet sto uten jobb, er situasjonen ikke optimal.
- Direktoratet er avhengig av at ledige stillinger blir kunngjort fortløpende i distrikt og særorgan og vil følge denne utviklingen nøye. Det er i alles interesse at våre nyutdannede så raskt som mulig kommer i operativ tjeneste og at etaten kan dra veksler på deres utdanning, avslutter Rolland.

Tall for 2010-kullet per 7. februar 2011:

· 428 var avgangselever totalt i 2010
· 389 besto eksamen per 7. februar 2011 (kontinuitetseksamen pågår hele året) 
· 334 av de som hadde bestått hadde jobb i politiet per 7. februar 2011.
· 55 av de som bestod eksamen per 7. februar 2011 (14,1 prosent) hadde ikke jobb per 1. januar 2011

Saken er hentet fra politi.no

Publisert: - Sist oppdatert: |