Hopp til innhold

Forskning på vold i nære relasjoner

Nytt prosjekt ved PHS. Politihøgskolen skal nå evaluere politiets arbeid med vold i nære relasjoner.

Forskningsprosjektet ”En evaluering av politiets arbeid med vold i nære relasjoner” starter opp i april og skal avsluttes i juni 2012. Det er Ph. D Geir Aas ved PHS som skal gjennomføre evalueringen. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Politidirektoratet.

Både Politidirektoratet, Justisdepartementet og Riksadvokaten over flere år har etterspurt en evaluering av politiets arbeid med familievoldssaker. Det er en rekke problemstillinger som nå skal belyses i prosjektet. En av disse er hvordan voldsutsatte kvinner og barn blir møtt av politiet, alt fra om de blir håndtert på en respektfull og verdig måte, til spørsmålet om fornærmedes interesserer kolliderer med politiets interesser.

I sitt arbeid vil Aas reise til fire ulike politidistrikter, herav Salten, Hedmark, Søndre Buskerud og Oslo. Disse politidistriktene er valgt ut for å kunne dekke mangfoldet i Norge hva angår folketetthet, urbanitet, etnisk sammensetning, geografi. Aas vil her intervjue kvinner som bor på krisesentre.
 
- Jeg vil snakke med to grupper, både de som har vært i kontakt med politiet på forskjellige måter, og de som ikke har vært det. For de som ikke har hatt kontakt med politiet vil det være interessant å spørre hvorfor de ikke har bedt om politihjelp. Det kan si oss noe om deres forestillinger om politiet, sier Aas.

Publisert: - Sist oppdatert: |