Hopp til innhold

Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn

Nytt EVU-studium åpner i februar.

Mangfoldet i dagens samfunn medfører møter mellom individer, grupper og kulturer som kan ha ulike grunnleggende virkelighetsforståelser og verdier.

Nå bidrar Politihøgskolen til å forebygge og håndtere konflikter gjennom et nytt studium som skal gi forståelse for det flerkulturelle samfunnet og gjøre politiet bedre rustet til å håndtere disse konfliktene.

For å utvikle dette utdanningstilbudet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av seniorrådgiver Anne Øverbye og førstelektor Jaishankar Ganapathy, begge fra Politihøgskolen, samt leder PST/Utlendingsenheten, Bernt Vidar Norvalls, fra Hordaland politidistrikt, og leder for Antirasistisk senter, Oslo, Kari Helene Partapuoli.

- Studiet skal gi studentene innsikt i en mangfoldig forståelse av konflikthåndtering gjennom teoretiske redskaper og praktiske ferdigheter slik at de kan være i stand til å foreta reflekterte handlingsvalg og håndtere konflikter i et flerkulturelt samfunn på en profesjonell måte, sier Ganapathy.

For mer informasjon om om studiet se  http://www.phs.no/no/Studietilbud/Etter--og-videreutdanning/Videreutdanninger-med-studiepoeng/Forebyggende/Konflikthandtering-i-et-flerkulturelt-samfunn/

Publisert: - Sist oppdatert: |