Hopp til innhold

Ny rektor på plass

Denne uka starter Håkon Skulstad i jobben som ny skolesjef for PHS. Det er en entusiastisk toppleder som ser fram til å lære høgskolen å kjenne.

Håkon SkulstadDet er igjen lys i hjørnekontoret ut mot Slemdalsveien. Fra og med i dag får PHS ny sjef. Håkon Skulstad ser fram til en ny hverdag med nye områder å lede.

- Politihøgskolen har en unik posisjon som kunnskapsleverandør til etaten, justissektoren og andre sektorer som jobber med kriminalitetsbekjempelse. Jeg gleder meg til å lede det mangfold av aktiviteter som Politihøgskolen totalt representerer, sier han.

PHS sin nye rektor er allerede opptatt av mange sider ved virksomheten.

- Jeg mener det er viktig at PHS blir opplevd som en attraktiv utdanningsinstitusjon som trekker til seg gode studenter og dyktige ansatte. Vi har alle en oppgave i å ta godt vare på Politihøgskolen som høgskolen med et utviklende og hyggelig kunnskapsmiljø. Å utvikle høgskolen videre, med trykk på høg, vil være svært viktig for meg, understreker han.

Utdanning av høy kvalitet og riktig rekruttering

En bachelor med fortsatt høy kvalitet ligger Skulstad sitt hjerte nært. Han viser til at PHS her ser ut til å ha tatt et viktig skritt framover med den nye rammeplanen. Særlig peker han på forholdet mellom teori og praksis.

- Forholdet mellom teoretiske og praktiske fag har i årtier vær under debatt. Dette er krevende avveininger. Vi må kontinuerlig se på om teori- og praksis i enda større grad kan integreres i hverandre, mener han.

Skulstad peker også på at kortere utdanning for enkelte typer ”enkle” oppgaver lenge har vært en del av den løpende samfunnsdebatten. Han mener at politiutdanningen, som annen høyere utdanning, handler om modningsprosesser, og at utdanning av generalisten krever nettopp modning.

- Det er en del av formålet med utdanningen at den strekker seg over tid fordi det legger til rette for refleksjon og modning. Etisk refleksjon, som ryggmargsrefleks over egne handlinger, er kanskje noe av den viktigste basiskunnskapen studentene kan utvikle. Slik sikrer vi minst mulig maktbruk og god rettssikkerhet for borgerne, sier han.

PHS sin nye sjef mener også at vi alltid må stille spørsmål ved om vi rekrutterer de rette studentene til den krevende jobben det er å sikre trygghet, lov og orden. Samtidig skal rekrutteringen til politiet dekke et mangfold ved å rekruttere mennesker med ulik bakgrunn, ulike ståsted, og ulik etnisk tilknytning.

- Har vi en rekrutteringsprosess som finner frem til de beste fremtidige politibetjentene? Professor Torgeir Myhrer reiser her en viktig debatt i sin kronikk ”Hvem bør få bli politi?” i magasinet Norsk Politi nr 1 i 2010.

Fri forskning

Skulstad er i tillegg opptatt ev den frie forsikningens plass innenfor etatssystemet. Han peker på balansegangen det er å skulle etterleve etatens forventninger, samtidig som PHS skal beholde sin autonomi. 

- PHS har etablert et godt forskningsmiljø som leverer viktige bidrag til et kunnskapsbasert, kritisk og reflektert politi. Det må legges til rette for at miljøet kan utvikles videre. Samtidig må vi se på om vi kan bli enda flinkere til å kommunisere forskningen ut både i justissektoren og til andre samfunnsområder, sier han.

Samfunnets krav og distriktsdialog

Skulstad ser at Politihøgskolen har utfordringer foran seg.

- Jeg er kjent med at høgskolen opplever et stort press med tanke på den store økningen i antall studenter. På sikt vil kanskje dette presset avta, men en eventuell nedgang i antall studenter vil igjen føre til andre typer utfordringer. Dette krever en organisasjon med en dynamisk struktur med stor grad av fleksibilitet og omstillingsevne, understreker han.

Med bakgrunn som politimester er Skulstad naturlig nok også opptatt av at PHS skal ha en god og nær dialog med politidistriktene. Signalene fra etaten må tas på alvor sammen med de krav samfunnet stiller til politiet. 

- Vi må til enhver til enhver tid møte samfunnets nye krav og forventninger til politibetjentene. Vi må lytte og fange opp signaler, og aller helst være i forkant av disse. Endringer skjer stadig raskere, og de er større enn tidligere, avslutter han.

Glad i bratte bakker

Til tross for mange tanker om sin nye jobb blir det også litt fritid for den nye sjefen. Han forteller at han generelt er veldig glad i å være ute både sommer og vinter. Både sykkel og ski brukes aktivt som avkobling fra hektiske dager.   

- Bratte bakker, både opp- og nedkjøringer, hjelper mot det meste, sier han og legger til at en tur med fiskestang heller ikke er å forakte så lenge det er ørret eller røye som biter på!

Publisert: - Sist oppdatert: |