Hopp til innhold

Om politiet og menneskerettighetene

Tema for årets forskningskonferanse er politi og menneskerettigheter. Tidspunktet er satt til 9. og 10. juni.

En introduksjon:

”Marte stopper sin bil foran en kiosk. I bilen sitter hennes åtte måneder gamle barn i barnesetet. Siden det er kaldt lar hun motoren gå og bilen være ulåst.. Mens hun handler kaster Andreas seg inn i bilen og kjører fra stedet. Politiet iverksetter et omfattende søk og 45 min senere stanses Andreas med bilen, men både barnet og barnesetet er borte. Andreas nekter å si hvor barnet er og hva som har skjedd med det. Betjentene som har pågrepet Andreas stopper tjenestebilen på veien inn til arresten. De tar Andreas ut av bilen og lenker han til et gjerde, trekker frem sine teleskopbatonger, stiller seg foran han og spør om han ikke nå har noe mer å fortelle.”

Er dette brudd på menneskerettighetene?

Dette og en rekke andre problemstillinger vil bli belyst under årets forskningskonferanse som har tittelen ”Politiet og menneskerettighetene”. Konferansen vil være delt i tre deler:

1. Menneskerettighetene i det daglige politiarbeidet.
2. Hva disponerer for at politiet bryter menneskerettigheter i krig og kriser?
3.  Menneskerettslige utfordringer i internasjonale politioperasjoner.

Det endelige program er ikke fastlagt, men innenfor de tre hovedtemaene vil konferansen blant annet inneholde:

• En innledning ved professor Hans Petter Graver om ”Kan vi stole på retten?”
• Høyskolelektor Åsmund Birkeland vil gi noen refleksjoner omkring den opplæring i menneskerettigheter som skjer ved Politihøgskolen.
• Høyskolelektor og stipendiat Steinar Fredriksen vil presentere menneskerettslige perspektiver fra sitt doktorgradsarbeid  om politilovens inngrepshjemler.
• Forsker Heidi Mork Lomell behandler noen menneskerettslige konsekvenser av tilbøyeligheten til å straffebelegge forberedelseshandlinger.
• Terje Emberland fra Holocaustsenteret vil foredra om hva som foranlediget norsk politis medvirkning til jødedeportasjonen under 2. verdenskrig og fra Københavns universitet vil professor Henrik Stevnsborg behandle tilsvarende problem knyttet til dansk politis internering av kommunister under okkupasjonen.
• Kjetil M. Larsen forsvarte høsten 2010 sin doktoravhandling om muligheten til å overholde menneskerettigheten i fredsbevarende militære operasjoner, og ser på den samme problemstillingen knyttet til internasjonale politioperasjoner.
• Advokat Mette Yvonne Larsen vil snakke om noen menneskrettslige utfordringer i det daglige politiarbeidet

Publisert: - Sist oppdatert: |