Hopp til innhold

Flere kvalifiserte søkere til Politihøgskolen

Opptaket til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er nå gjennomført, og resultatet viser at antallet kvalifiserte søkere til politiutdanningen øker. Samtidig holder poenggrensen for å bli tilbudt plass ved høgskolen seg stabil. Grensen er 42,2 i 2011 mot 42,1 i 2010.

- Dette er svært gledelig, sier rektor ved Politihøgskolen Håkon Skulstad. – Til tross for en liten nedgang i antall søkere klarer vi å opprettholde den gode kvaliteten på studentene våre. Dette ser vi spesielt ved at vi i år hadde flere kvalifiserte søkere enn i 2010.

For å regnes som ”kvalifisert” må en søker oppfylle samtlige formelle krav, bestå de fysiske testene og en legesjekk samt bli funnet skikket av en opptaksnemnd.

Andelen kvinner som har fått tilbud om studieplass ligger på 36,2 prosent i 2011. I tillegg har 23 søkere med minoritetsbakgrunn fått tilbud.

God søkermasse
Totalt hadde 3369 personer søkt om opptak til Politihøgskolen i 2011, hvorav 2760 hadde høgskolen som sitt førstevalg. Dette er en nedgang på ca 500 fra 2010.

- Vi ser ingen dramatikk i denne nedgangen, forteller Skulstad. – Dette er naturlige svingninger og vi er godt fornøyde med å ha 3,8 søkere per studieplass. Samtidig viser dette at politiyrket fremdeles er attraktivt for unge kvinner og menn.

Politihøgskolen tar opp 720 nye bachelorstudenter i 2011.

Publisert: - Sist oppdatert: |