Hopp til innhold

Fredriksvern Verft fredes

I dag vil Riksantikvaren formelt vedtaksfrede Fredriksvern Verft etter kulturminneloven.

FREDRIKSVERN VERFT: Fredes i dag kl. 18.00.
FREDRIKSVERN VERFT: Fredes i dag kl. 18.00.

Forsvarsbygg ferdigstilte i april 2006 en verneplan for Fredriksvern Verft. Denne planen har lagt grunnlaget for Riksantikvarens fredning av verftet.

- Formålet med fredningen av Fredriksvern Verft er å sikre og bevare et forsvarsanlegg som i nasjonal sammenheng har hatt stor verdi både riks-, militær- og arkitekturhistorisk sett, sier riksantikvar Jørn Holme.

Verftet sto ferdig i 1758, og er i dag et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Etter 1814 ble verftet hovedstasjon for den norske flåten, og Fredriksvern Verft har derfor vært av stor strategisk betydning for forsvaret. I senere tid har festningen utviklet seg til en kulturarena med kunst- og kulturarrangementer.

Politihøgskolen avdeling Stavern holder til på Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) ved Fredriksvern Verft.

Skiller seg ut

Verftet fremstår med en historisk rolle og en utforming som skiller seg fra de øvrige festninger fra både tidligere og senere perioder.

Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger, utearealer, deres innbyrdes sammenheng og kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. I tillegg til hovedfestningen med Citadelløya, fredes også store deler av festningens forterreng som sammen med landskapet gir et bilde av en gjennomtenkt befestet helhet. Det tyskbygde soldathjemmet i Skråvika omfattes også av fredningen.

Fredningen finner sted i dag, onsdag 29. juni kl. 18.00 utenfor Kommandantboligen.

Publisert: - Sist oppdatert: |