Hopp til innhold

Internasjonal hederspris til Ole Thomas Bjerknes

Under årets iIIRG-konferanse ble Ole Thomas Bjerknes fra Politihøgskolen tildelt the practitioner award for sitt faglige bidrag og arbeid innenfor fagområdet taktisk etterforskning og avhør.

- Denne prisen henger veldig høyt og Bjerknes høster stor internasjonal anerkjennelse i fagmiljøet for måten han forener forskning med praktiske eksempler og gjør dette særdeles leservennlig og aktuelt for både studenter og polititjenestemenn, sier leder av iIIRG, Gavin Oxburgh ved University of Teesside.

Selve prisoverekkelsen fant sted under banketten på årets konferanse hvor 168 deltakere, herav 16 fra Politihøgskolen og tre fra Oslo politidistrikt, var samlet i Dundee, Skottland.

I sin begrunnelse for årets utnevnelse fremhevet styret i iIIRG Bjerknes sin evne til å kombinere forskning, teori og praksis.

I sine bøker Politirapport (2003;2005) og Etterforskningsmetoder – En innføring (2009) nærmest støvsugde han publikasjoner og forskning omkring de tema boken tar opp, noe som satte han i kontakt med mange av de ledende forskere innenfor de respektive områder.

Forskernes kunnskap har Bjerknes videre inkludert i en praksisnær formidling som gjør bøkene viktige og leservennlige for alle aktører i straffesakskjeden, fra politi, påtale, forsvarere, til dommere og sakkyndige.

- Det å få en slik internasjonal utmerkelse, når alt arbeidet er utført på norsk, trodde jeg ikke ville være realistisk en gang. Når så allikevel skjedde, ble jeg svært overrasket og glad. Jeg er midt inne i sluttspurten på å levere nytt manus til revidering av boken Politirapport, og dette var en oppmerksomhet som gir motivasjon for å stå på videre. Arbeidet som oppleves å bli verdsatt er jo et grunnleggende behov for de fleste av oss, sier Bjerknes.

Han forteller at hans motto alltid har vært å bidra inn i fellesskapet.

- Dette har også på mange måter blitt min bane. Jeg er stolt over å kunne være en bidragsyter slik at politiarbeidet kan bli bedre. Mulighetene jeg har fått og tatt, har bidratt til en unik sjanse for meg til å få innblikk i nye ”oppdagelser” innen etterforskingsfeltet, sier han.

Møtes som likeverdige

Konferanser som det iIIRG arrangerer sees på som det perfekte åsted for å overføre teori til praksis i fagmiljøene og her møtes akademikere og praktikere i en setting som gjør dem likeverdige.

- Begge har sine sterke og svake sider, men sammen kan man utrette endring og forbedring. Forskning alene er meningsløst, mens praksis uten vitenskaplig forankring er et sjansespill. På konferansene opplever jeg at forskerne virkelig ønsker å drive forskning på områder som kan gi oss praktikere ny kunnskap, sier Bjerknes.

Ser til Norge

I år var det en stor gjeng med lærere fra PHS som deltok. Utenom de fra England var skolens lærere den desiderte største gruppen.

Dette forteller Bjerknes at ble lagt merke til, og de opplevde flere ganger i løpet av konferansen at foredragsholdere sa ”look to Norway” i sine innlegg.

- Det å dyrke gode fagfolk er viktig, men kanskje enda viktigere er det å dyrke fagmiljøene. Jeg er derfor helt sikker på at dette er vel anvendte penger, så takk til skolen som prioriterer dette så høyt. Politihøgskolens ansatte bør vite om det utrolig viktige arbeidet iIIRG bidrar til innen avhør. En stor takk går derfor til Trond Myklebust ved Politihøgskolen, som virkelig fremstår som en frontfigur i formidling av egen forskning, og i organisering av faglige møteplasser for praktikere og akademikere gjennom sin ledelse av iIIRG i nært samarbeid med de internasjonalt ledende premissleverandørene innenfor vårt fagområde, sier Bjerknes.

Ledende fagmiljø

- Fra vår spede start med sju personer rundt et kafebord i Middlesbrough, er iIIRG i dag det internasjonalt ledende fagmiljøet med over 450 medlemmer fra over 23 land. Den prosentvise fordelingen mellom akademikere og polititjenestemenn/praktikere er om lag 60/40, forteller politiinspektør Trond Myklebust som sammen med Gavin Oxburgh stiftet iIIRG i 2007.

Myklebust forteller at Bjerknes ble tildelt prisen etter en lang nomineringsprosess. Han ble foreslått til prisen allerede i fjor, og i løpet av året har det kommet inn stemmer fra medlemmene.

- Faglig har iIIRG sin vitenskapskomite, under ledelse av professor Martina Powell fra Australia, gitt sin uttalelse for iIIRG sitt styre å enstemmig gå inn for tildeling av prisen til Ole Thomas Bjerknes. I tillegg til praktikerprisen ble det også delt ut to priser til akademikere. Disse gikk til grunnleggeren av den kognitive intervjumetoden, professor Ron Fisher, og Dr. Fiona Gabbert for det selvadministrerende avhøret. Begge er høyt respektert innenfor sine respektive områder, sier Myklebust.

Han forteller videre at The practitioner award  for 2011 er en stor internasjonal anerkjennelse av det arbeidet som gjøres innen fagområde etterforskning ved Politihøgskolen og at et viktig ledd i dette fagutviklingsarbeidet er å ytterligere formalisere og stimulere til bedre bruk av nasjonale og internasjonale nettverk, som for eksempel iIIRG.

- Det er vårt mål at Politihøgskolen skal fortsette som faglig premissleverandør. Årets hederspris til Ole Thomas Bjerknes viser at vi er på god vei. Vi er stolte over å ha Ole Thomas på laget. Med sitt smittende humør er han en god kollega, aktiv bidragsyter og formidler i det positive fagmiljøet her ved Politihøgskolen, avslutter Myklebust.

Politihøgskolen gratulerer politioverbetjent Ole Thomas Bjeknes med den internasjonale hedersprisen.PRISVINNER: Ole Thomas Bjerknes gratuleres av iIIRG Executive Committee samt professor Saul Kassin (tildelt iIIRGs ærespris). Fra venstre: Trond Myklebust, Gavin Oxburgh, Ole Thomas Bjerknes, Saul Kassin, David La Rooy og Becky Milne.

Publisert: - Sist oppdatert: |