Hopp til innhold

Vinnerne er kåret

Formidlingsprisen og Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut for andre gang under Forskningskonferansen i går.

Glade vinnere: Trond Myklebust (t.v). Elisabeth Myhre Lie og Anders Lohne Lie.

 

Formidlingsprisen deles ut til fagpersoner eller faggrupper som har formidlet fagkunnskap på en fremragende måte, og skal være en påskjønnelse som stimulerer til økt innsats og gir inspirasjon til fagmiljøene ved høgskolen. Juryen kom frem til at prisen også i år deles mellom to personer.

Politihøgskolens pris for god utdanningskvalitet tildeles personer eller miljøer som har gjort en markert innsats for å utvikle utdanningskvaliteten i studiene ved høgskolen.

Hver pris er på 25 000 kroner og skal brukes til faglige aktiviteter som studiereise, kurs, konferanser eller annen faglig aktivitet.

Kriminalitetsforebygging

Formidlingsprisen for 2011 ble tildelt høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie for fremdragene formidlig av kunnskap innen det kriminalitetsforebyggende fagfeltet til politietaten og samfunnet for øvrig.

- Det var veldig hyggelig å motta prisen. Forebyggende er et fag for alle i politiet, og jeg ønsker å gi ledelsen anerkjennelse for at de er genuint interessert i at vi skal formidle. Det gjør det lett for oss å gripe denne type arbeid, sier Myhre Lie.

Myhre Lie har skrevet en lærebok rettet mot studenter i bachelorutdanningen, og har lagt ned mye arbeid i å utvikle et konsept der hun knytter videreutdanningstilbudet hun leder til tjenestestedene studentene kommer fra. Ved avslutning av kurset inviterer studentene ledere og samarbeidspartnere fra eget distrikt til PHS. Målet er å synliggjøre hva de har lært under utdanningen. Juryen påpeker at dette gjør det lett, både for leder og for samarbeidspartnere å finne ut hvordan kompetansen den enkelte har ervervet seg, kan benyttes lokalt, og er et eksempel på konstruktiv kunnskapsoverføring fra skolen til etaten. Myhre Lie er også aktiv deltakende i media, og er en samfunnsdebattant innenfor sitt fagfelt.

Dommeravhør og etterforskning

Politiinspektør Trond Myklebust ble også tildelt Formidlingsprisen 2011 for faglig formilding av høyt nivå om egen forskning innenfor dommeravhør og etterforskning generelt. En formidling som har vekket anerkjennelse i nasjonale og internasjonale fagmiljø.

- Denne prisen anser jeg ikke til meg personlig, men til meg som representant for et godt kollegialt nettverk her på PHS. Her er det høyde under taket til å være enig og uenig – slik at vi utvikler oss til det bedre. Formidlingsprisen ser jeg som et positivt signal på å bli enda tydeligere og aktive i vår tilnærming og formidling. Men formidling er vel så mye å ha evnen til å lytte – og jeg ser det som særs viktig at kontakten mellom ytre etat og PHS er god. Det er mitt mål at Politihøgskolen skal fortsette som faglig premissleverandør og jeg skal aktivt ta del i dette arbeidet sammen med mine gode kollegaer, sier Myklebust.

Myklebust har gjennom flere år drevet forskning om praktisk politiarbeid. Han har flere publiseringer i anerkjente internasjonale tidsskrifter, og har også formidlet kunnskap til politiet gjennom forelesninger på Politihøgskolen og i direkte kontakt med ytre etat. Myklebust har et stort internasjonalt nettverk og var en av initiativtakerne til å etablere International Investigative Interwiewing Research Group (iiiRG) i 2007. Nettverket har i dag over 450 medlemmer fra over 23 land, og er en ledende interessegruppe innenfor fagfeltet etterforskning. Myklebust har også bidratt med fagformidling gjennom forelesninger i ulike eksterne organisasjoner og gjennom deltakelse i media.

Juryen har bestått av:
Assisterende rektor Nina Skarpenes
Forsker Marit Egge
Seniorrådgiver Morten Holmboe
Informasjonssjef ved Norges idrettshøgskole Karen Christensen (ekstern representant)
Bachelorstudent Kent Lundgren
Kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen

Arrestasjonsteknikk

Prisen for god utdanningskvalitet 2011 ble tildelt høgskolelektor Anders Lohne Lie for sitt systematiske arbeid med videreutvikling av arrestasjonsteknikkfaget i norsk politi.

- Det var veldig moro å få prisen, og det er en flott anerkjennelse for
faget som vi arbeider målrettet med, sier Lohne Lie.

Lohne Lie har i samarbeid med førsteamanuensis Pål Lagestad utviklet og senere revidert læreboken i arrestasjonsteknikk som er pensum på bachelorstudiet i Norge. Boka har blitt en bestselger og benyttes også ved utenlandske læresteder. Han har også gjennom forskningsprosjektet ”Politiets bruk av fysisk makt” belyst politiets arbeidsmetoder i forbindelse med pågripelser. Konklusjonene i dette arbeidet har medført at fokuset på arrestasjonsteknikker har blitt styrket. Blant annet er antall timer trening i arrestasjonsteknikk fordoblet i temalisten for IP-treningen i 2011. Videre har enkelte politidistrikt startet ukentlig trening i arrestasjonsteknikk i tillegg til IP-treningen.

Juryen har hatt følgende sammensetning:
Assisterende rektor Nina Skarpenes (leder)
Seniorrådgiver Anne Øverbye, Etter – og videreutdanning
Politifaglærer/ politioverbetjent Camilla Giske
Student Odin Heitmann
Kvalitetsrådgiver Siri Almås, Studieavdelingen (sekretær)

Publisert: - Sist oppdatert: |