Hopp til innhold

Mai

SARA: Nytt verktøy for risikovurdering ved familievold

Politistasjonene på Stovner og Horten er piloter i et prosjekt hvor risikovurderingsverktøyet SARA nå testes ut. SARA skal gi politiet en bedre beslutningsstøtte ved vurdering av beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til vold i nære relasjoner.