Hopp til innhold

Problemer med utsending fra Samordna opptak

Viktig beskjed om følgeskjema for søkere som har søkt opptak ved Politihøgskolen 2011.

På grunn av problemer med utsending av brev i forbindelse med årets opptak, vil søkerne ikke motta følgeskjema i posten som planlagt.

Følgeskjema og brev som skulle gått ut fra Samordna opptak, er nå publisert på hver enkelt søker sin nettsøknad. 

Den midlertidige løsningen, blir at man ber søkere om selv å skrive ut det grønne følgeskjemaet.

Skjemaet er side 5 og 6 i brevet du finner under fanen BREV i nettsøknaden.

Søkere som ikke har tilgang til å skrive ut det grønne følgeskjemaet, bes kontakte Samordna opptak.

Bruk primært epostadressen , og be om å få tilsendt grønt følgeskjema i posten.
Alternativt benytt telefonnummer 815 48 240.

Det vil ikke være mulig for Politihøgskolen å skrive dette ut på vegne av søkerne. Henvendelser må gå til Samordna opptak.

Se også http://www.samordnaopptak.no/info/folgeskjema-phs/

Publisert: - Sist oppdatert: |