Hopp til innhold

Godt fagsamarbeid på tvers av studiestedene

Faglærerene som underviser i Politilære på alle fire studiestedene samarbeider tett om et variert undervisningsopplegg.

- Vi kjører stort sett den samme undervisningsplanen på alle fire studiestedene, hjelper hverandre med å lage undervisningsopplegg og har et veldig godt samarbeid, forteller førsteamanuensis Tina Luther Handegård.

Politilære er et fag som finnes på emneplanen til førsteårsstudentene.

Presentasjoner og leker
Samtlige lærere i politilære ved alle lokasjoner har gått sammen om å lage et variert undervisningsopplegg hvor blant annet presentasjoner og leker er en del av undervisningen.

De siste ukene har studentene på førsteåret i Bodø spilt monopolitihistorie, et spill laget av faglærerne, og presentert oppgaver:


              Studenter spiller monopolitihistorie              Flere studenter spiller monopolitihistorie              Enda flere studenter spiller monopolitihistorie              Forberedelser til presentasjon av oppgave              Presentasjon av oppgave              Presentasjon av oppgave


Publisert: - Sist oppdatert: |