Hopp til innhold

Informasjonsdag om Polithøgskolen i Karasjok og Kautokeino

Politihøgskolen i samarbeid med Østfinnmark- og Vestfinnmark
politidistrikt inviterer til informasjonsdag 28. og 29. november. Det vil bli mulighet for å teste ut opptakskravene.

Politiet er avhengig av befolkningens tillit og en forutsetning for denne tilliten er blant annet at politiet speiler mangfoldet og bredden i befolkningen. Politihøgskolen ser at vi ikke har klart å friste kvalifiserte ungdommer fra nordområdene til å søke Politihøgskolen og bli politi. Vi ser verdien av å ha flere studenter i vårt system med bakgrunn fra Finnmark og som eventuelt også har bakgrunn fra den samiske befolkningen i nord og/ eller snakker flere språk. Slik kompetanse og tilhørighet har vi stort behov for.

Vi har arrangement følgende datoer og steder:

28. november
Karasjok svømmehall kl. 15.00 - 16.30
Karasjokhallen kl. 17.00 - 19.00

29. november
Kautokeino svømmehall kl. 14.30 - 16.00
Bàktehàrji idrettshall kl. 16.00 - 19.00

Alle er velkomne!

Husk å ta med badeklær og treningsklær hvis du vil prøve
opptakskravene.

Publisert: - Sist oppdatert: |