Hopp til innhold

Brann, helse og politi utdanner nødnettinstruktører i Stavern

Mandag 24. oktober startet den første instruktørutdanningen knyttet til en felles utdanning i bruk av det nye nødnettet.

SAMARBEID: De tror på felles satsning på å utdanne nødnettinstruktører. Fra venstre: Carl Otto Hinlo (politiet/phs), Merete Ellefsen (helse) og Knut Hansen (brann).

SAMARBEID:
De tror på felles satsning på å utdanne nødnettinstruktører. Fra venstre: Carl Otto Hinlo (politiet/phs), Merete Ellefsen (helse) og Knut Hansen (brann).

Av: Dag Gjærum, UP

Det er brann, helse og politi som har slått seg sammen og som gjennomfører en 20 studiepoengs udanning ved Politihøgskolen (PHS) i Stavern.

Prosjektleder for innføring av nødnett i politiet Josefine Brandal i Politidirektoratet åpnet studiet og uttrykket at god utdanning og opplæring av nødnettets brukere er en viktig suksessfaktor for en vellykket innføring.

- Det er godt å endelig være i gang med landsdekkende utbygging av nødnett slik at hele landet får tilgang til et robust og avlyttingssikret digitalt radiosamband, sier Brandal.

Bedre samvirke
Politihøgskolen har allerede en etablert utdanning for politiets instruktører, og det er denne utdannelsen de tre initiativtakerne nå vil videreutvikle sammen. Målet er bedre samvirke mellom nødetatene i fremtiden, og at opplæringen og utbytte av det nye nødnettet blir optimalt.

Det er Merete Ellefsen (Helsedirektoratet), Knut Hansen (Norges Brannskole) og Carl-Otto Hinlo (PHS) som har utviklet utdanningen med Politihøgskolen som arrangør. Fagdelen i studiet vil i tillegg til nødnett ta for seg de operative styringssystemene i de respektive etater.

Praktisk prøve
Studiet er naturlig lagt opp med både pedagogikk og fagstoff, samt en eksamen i form av en praktisk prøve der studentene skal gjennomføre en planlagt undervisning i en autentisk opplæringssituasjon med reelle deltakere.

Et felles studietilbud for å utdanne instruktører i nødetatene vil bidra til å ivareta Stortingets intensjoner for nødnettet, og gi en rekke synergieffekter. En enhetlig bruk er avgjørende for nødetatene i samhandling og for å kunne løse daglige oppgaver på en optimal og sikker måte. Gjennom dette studiet vil man også tilrettelegge for effektiv og ensartet sambandstjeneste, som vil bidra til bedre koordinering og ressursutnyttelse mellom nødetatene. Gjennom å skape et tverrfaglig opplæringsmiljø vil man også oppnå felles forståelse samt skape en utviklingsarena som etter endt studium kan gi synergieffekter.

Planen er at Politihøgskolen vil gjennomfører fire instruktørutdanninger i løpet av de neste tre og et halvt år. På studiet som startet ved Politihøgskolen denne uken, er det 26 studenter.

Publisert: - Sist oppdatert: |