Hopp til innhold

Invitasjon til treningsrettleiing

Politihøgskolen tilbyr no treningsrettleiing til unge søkarar i forkant av opptaket 2012.

Prosjektet ”Ekstra kompetanse” og seksjon for opptak og rekruttering inviterer til informasjonsmøte på Politihøgskolen, Majorstuen torsdag 20. oktober kl. 17.00 til 18.00.

Her vil ein blant anna presentere nokre av studentane frå Politihøgskolen som skal trene opp dei motiverte søkarane, og fortelje litt om dei formelle krava.

Interessert?
Påmelding skjer til innan 18. oktober 2011.

Ved stor  påmelding, vil Politihøgskolens fokusgrupper (kvinnelege søkarar og søkarar med etnisk minoritetsbakgrunn) bli prioritert. Det er viktig at ein oppfyller alle dei formelle krava for å bli teke med i vurderinga. Sjå krava her.

Publisert: - Sist oppdatert: |