Hopp til innhold

Videreføring av høyt studenttall på Politihøgskolen

Regjeringen foreslår å videreføre det høye studentopptaket til Politihøgskolen (PHS) på 720 studenter også i 2012.

Dette antallet innebærer en fordobling av studenttallet siden 2006, og fra høsten 2012 vil det for første gang være 720 studenter på hvert trinn ved Politihøgskolen.

- Vi er glad for at Regjeringen fortsetter satsingen på politiet og at det rekordhøye studenttallet opprettholdes, sier Sjef for Politihøgskolen, Håkon Skulstad. 

Økning med 9,3 prosent
Bevilgningen til PHS er foreslått økt med 42,9 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011. Det er en økning på 9,3 prosent, som dekker merkostnadene ved økt studentantall og pris- og lønnsvekst.

- PHS er tilfreds med bevilgningene som er foreslått. Vi skal få til god utdanning, forskning og formidling for disse midlene. Vi er klare til å ta imot et økende antall studenter ved våre utdanningssteder i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern, sier Skulstad.

PHS har også notert seg de positive signalene i statsbudsjettet om ytterligere midler til ansettelse av et økende antall ferdig utdannede studenter. Skulstad og den øvrige ledelsen ved PHS vil nå bruke den nærmeste tiden til å sette seg grundigere inn i statsbudsjettet og forutsetningene som ligger der.

Solide bidrag
- PHS ønsker å levere solide bidrag til utviklingen av norsk politi og et tryggere samfunn. Vi har fokus på samfunnsutvikling, endringer i kriminaliteten og hva som kreves av politiet nå og i fremtiden.  Vi nevnes i stadig  flere sammenhenger som en mulig leverandør av kunnskap og kompetanse, blant annet i etterarbeidet og studiene knyttet til terrorangrepene 22. juli 2011. I tillegg til utdanning av politistudenter, har PHS også en viktig rolle i forskning og etter- og videreutdanning. Vi håper og tror at PHS også i fremtiden vil ha gode rammer for å utføre alle disse viktige samfunnsoppdragene, sier Håkon Skulstad.

Publisert: - Sist oppdatert: |