Hopp til innhold

September

Rapporten bak «En modell mot terror»

Aftenposten har i dag publisert ein kronikk skrive av professor Tore Bjørgo om forebygging av terrorisme. Få tilgang til rapporten kronikken er bygd på her.

Heder til professor Tore Bjørgo

Bjørgo ble på Forskningens festaften onsdag 21. september hedret for sin innsats i media under sommerens tragiske hendelser.

Ny undervisningsplan gir bedre politi

Studentene som til sommeren går ut av Politihøgskolen, er første kull som har gjennomført ny rammeplan hvor tverrfaglighet er nøkkelordet.

NCFI: Et nordisk samarbeidsstudie

- Målet med studiet er å gi studentene formell utdannelse innen dataetterforskning, forteller politioverbetjent Kurt Helge Hansen ved EVU.

Hoel disputerer

Linda Hoel disputerer for graden PhD ved Universitetet i Nordland førstkommende onsdag 7. september.