Hopp til innhold

Heder til professor Tore Bjørgo

Bjørgo ble på Forskningens festaften onsdag 21. september hedret for sin innsats i media under sommerens tragiske hendelser.

                 Professor Tore Bjørgo

HEDRET: Bjørgo mottok et tresnitt som en påskjønnelse for sin innsats i forbindelse med 22. juli.

- Forskningens stilling i samfunnet er styrket og forventningene til formidling av forskningsbasert kunnskap blir større. Noen ganger kan formidlingssituasjonen være komplisert og by på store utfordringer. En slik situasjon fikk vi med hendelsene 22. juli, sa Arvid Hallén fra Forskningsrådet under festaftenen.

Forskerens rolle
TresnittHallén påpeker at i forbindelse med terrorhandlingene var forskerens stemme av stor betydning for befolkningens forståelse av og holdninger til det som skjedde.

- Flere forskere bidro på en avgjørende måte og med stor kvalitet. Forskningsrådet ønsket å hedre én som på en særlig fremragende måte løste denne utfordrende formidlingsoppgaven, nemlig professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, forteller Hallén.

Bjørgo fikk overrekt et tresnitt av billedkunstneren Trine Lindheim med tittelen "Care" som påskjønnelse.

Formidlingsevne
Hallén sa ved overrekkelsen at Tore Bjørgo har vært kjent som en god formidler igjennom mange år. Han framstår rolig, velinformert og veloverveid og viser en særlig god evne til å høste fra sin brede kunnskap og bringe fram nøkterne vurderinger.

- Bjørgo formidler på grunnlag av solide kunnskaper. Han tok doktorgraden fra universitetet i Leiden i Nederland på en avhandling om rasistisk og høyre-ekstrem vold i Skandinavia. Han er ekspert på nokså utrivelige emner som politisk vold og terrorisme, rasisme og høyreekstremisme, kriminelle gjenger og subkulturer, forebygging av vold og kriminalitet. Bjørgo har en publikasjonsliste med godt over 100 arbeider og han er etterspurt til ekspertgrupper nasjonalt og internasjonalt, uttalte Hallén og la til:

- Bjørgo har vært en god folkeopplyser i en årrekke og som derfor på et solid grunnlag uttalte seg i de vanskelige dagene da marerittet gikk opp for oss alle. Det er derfor en stor glede på vegne av Forskningsrådet å overrekke denne spesielle takken og påskjønnelsen til professor Tore Bjørgo i dag.

Publisert: - Sist oppdatert: |