Hopp til innhold

NCFI: Et nordisk samarbeidsstudie

- Målet med studiet er å gi studentene formell utdannelse innen dataetterforskning, forteller politioverbetjent Kurt Helge Hansen ved EVU.

    OSLO: Studenter fra Norge, Sverige og Danmark

Studiet Nordic Computer Forensic Investigator (NCFI) startet opp i juli i fjor og er et samarbeidsstudie mellom Norge, Danmark og Sverige. Første kull avla eksamen rett før sommeren, mens kullet som går nå startet 1. desember i fjor og er på 22 studenter, tre fra Danmark, to fra Sverige og sytten fra Norge. Et tredje kull inntar skolebenken 1. november.

- Første gjennomføring ble som en pilot å regne, og vi har fått gode tilbakemeldinger generelt. Likevel har vi gjort en god del justeringer både på innhold og gjennomføring siden første studieløp, uttaler Hansen som er en del av etter- og videreutdanningen (EVU) ved Politihøgskolen. Hansen er i dag involvert som både utvikler av studiet og instruktør.

Lagt merke til
Politioverbetjent Ulf Bergum ved EVU, som har bidratt til oppstarten av studiet, forteller at NCFI også har vekket interesse i Finland og på Island.

- Vi har i tillegg opplevd at studiet har blitt lagt merke til utenfor Norden.

Opparbeide kompetanse
Digitalisert informasjon er meget sårbar og stiller store krav til sikker håndtering, analyse og rapportering for å kunne fungere som bevis i straffesaker.

- Økende bruk av informasjonsteknologi har gitt nye utfordringer i forhold til lovverk og politifaglige metoder, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig at det opparbeides kompetanse som kan gi grunnlag for en forståelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og politifaglige metoder, påpeker Hansen. 

NCFI gir grunnleggende viten om blant annet nettverk, ulike operativsystem, ulike filsystem, internett, jus, mobil, sikring av databeslag og metodikk.

Mesteparten på nett
Studiet består av med noen fysiske samlinger, men med hovedvekt på nettbasert undervisning.

- Vi har tre fysiske samlinger som gjennomføres vekselvis i Norge eller Danmark. I tillegg er det hele ti leksjoner som er webbasert, noe som krever mye god studiedisiplin, uttaler danske Troben Strand fra NITEC som også var med på å starte studiet.

I det nordiske samarbeidet stiller svenskene deres læringsplattform til disposisjon, mens Danmark og Norge stiller undervisningslokaler til rådighet. Det er Norge står som eier av studiet, og studiet har både norske og danske instruktører.

Nordisk studentmasse  
Danske Thomas Dreuer Sørensen (t.v) og svenske Daniel Lindgren (t.h) er studenter på desember-kullet. Begge har arbeidet med datakrim i sine respektive land i rundt tre år.


                STUDENTER: Danske Thomas Dreuer Sørensen (t.v), Inger Andersen fra datakrim i Follo (midten) og svenske Daniel Lindgren.

- Ettersom jeg har arbeidet med datakrim i tre år, var det nå et godt tidspunkt å ta et slikt studie på, forteller Dreuer Sørensen.

Lindgren påpeker at studiet gjør at man får innsikt i hvordan ulike prosesser foregår i de forskjellige landene, samtidig som man blir kjent med sine nordiske kollegaer. 

Inger Andersen fra datakrim i Follo (midten) er også student på kullet og synes studiet er interessant og lærerikt.

- Når jeg er ferdig med håper jeg å sitte igjen med en bredere forståelse av feltet.

Bergum forteller at mange av de som går på studiet har lang praktisk erfaring innenfor dataetterforskning, men ved å ta studiet får de en formell kompetanse.

Studiets fødsel
Ideen om å starte et nordisk samarbeidsstudie innen dataetterforskning kom etter samtaler mellom danske Torben Strand fra NITEC, Marit Gjerde fra Politihøgskolen i Norge og svenske Bertil Ramsell fra Politihögskolan.

- Vi kom i diskusjon rundt hva det skyldtes at vi kjøper slik utdannelse fra utlandet når vi besitter kompetansen selv. På bakgrunn av diskusjonen, bestemte vi oss for å prøve å få i gang et studie innen dataetterforskning sammen, og også inkludere de baltiske landene. Det viste seg dog at våre tanker på det tidspunket var for ambisiøse, noe som førte til at våre daværende planer ikke lot seg gjennomføre, forteller Strand og fortsetter:

- Selv om planene vi hadde da ikke lot seg gjennomføre, bestemte vi oss på å bygge videre på ruinene av det vi satt igjen med – men da med et mindre ambisiøst utgangspunkt. Ved å senke ambisjonslisten fikk vi på andre forsøk til å starte opp det nordiske samarbeidsstudiet som i dag kalles NCFI.

Må bestå forstudie
For å kunne startet på NCFI må man bestå et forstudie. Forstudiet vil gi innføring i grunnleggende temaer som overordnet metodikk, datamaskinteknikk, operativsystemer, datakommunikasjon og opptreden på åstedet.

Utdanningens primære målgruppe er ansatte i politiet som har eller er tiltenkt etterforskningsansvar av elektroniske spor. Studiet er også åpnet for andre statsansatte i Norden som arbeider med fagfeltet, slik som Forsvaret, Tollvesenet og Skatteetaten.

Level 2?
Det planlegges å få i gang et level 2 av studiet. Et evt level 2 vil bli modulbasert hvor studentene selv kan plukke spesialområder etter eget ønske.

Publisert: - Sist oppdatert: |