Hopp til innhold

Tar e-læring inn i etterforskningsutdanningen

Ved etter- og videreutdanningen arbeides det nå med et prosjekt hvor e-læring skal integreres som en betydelig del av studiet videreutdanning i etterforskning.

         E-LÆRING: Prosjektets pilot vil være oppe å gå første uken i desember.

- Vi har satt i gang dette prosjektet fordi vi ønsker å bidra til bedre kvalitet i etterforskninger gjennom at å gjøre dette studiet tilgjengelig for flere. Ikke alle har muligheten til å komme og studere i Oslo. Med prosjektet ønsker vi mer fleksibilitet, høyere studentgjennomstrømming og et enda bedre læringstilbud enn vi har i dag, sier politioverbetjent og høgskolelektor Ivar Fahsing.

Fahsing forteller at prosjektgruppen har fokus på å utvikle gode organisatoriske, tekniske og pedagogiske løsninger. Videre utttaler han at det må bygges opp en kultur for slik type læring ved Politihøgskolen. Erfaringene så lang er gode, og alle avdelingene ved skolen bidrar aktivt.

Starter med en pilot 
Piloten for prosjektet vil være oppe å gå første uken i desember, og kommer til å være tilgjengelig på læringsplattformen til Politihøgskolen, its Learning. Piloten vil bestå av fysiske samlinger, egenstudier og nettleksjoner med en ”hva fikk du med deg-test” på slutten.

- I enkelte av leksjonene, slik som innenfor elektroniske spor, ser vi på mulighetene for å legge til rette for interaksjon. Eksempelvis kan dette være at studentene selv må finne spor, som igjen er klikkbare og vil gi en beskrivelse av hvordan man kan sikre et slikt spor, sier Fahsing.

Prosjektgruppen har definert noen prioriterte emner fra studieplanen som produseres som nettleksjoner: Kvalitet i etterforskningen og rettsikkerhet, særskilte etterforskningsmetoder, forskning på egen praksis, kriminalteknisk fotografering samt sikring og analyse av elektroniske spor.

Det er et opptakskrav at studentene skal arbeide med etterforskning i de enkelte politidistrikt mens de tar utdanningen. Fahsing påpeker at dette er for å stimulere til en sterk knytning mellom teori og praksis. Hvor mye av undervisningen som skal være nettbasert blir løpende vurdert. Fahsing uttaler at det kan tenkes at noen fysiske samlinger også kan bli erstattet med virtuelle.

Flere politidistrikt meldte sin interesse for å delta på pilotprosjektet.

Studentene får vurdere piloten
- Studentene som har vært med på piloten vil få mulighet til å vurdere hva de synes om denne læringsmetoden. Vi kommer til å bruke deres tilbakemeldinger og våre erfaringer i det videre utviklingsarbeidet, avslutter Fahsing.

Publisert: - Sist oppdatert: |