Hopp til innhold

Politiutdanning i endring

Det har den siste tiden vært mye debatt og mange medieoppslag om utdanningen ved Politihøgskolen (PHS). Endringer vil komme – både nå og senere.

Ass. rektor Nina Skarpenes- Det er svært positivt med engasjement rundt utdanningen. Rammeplanen for bachelorutdanningen skal nå justeres. Ledelsen og de ulike fagmiljøene er selvsagt svært opptatt av dette, og arbeidet er i gang. Synspunkter fra studentene skal helt klart tas med. 22/7-kommisjonens rapport vil også få konsekvenser for PHS, både når det gjelder etter- og videreutdanning og den treårige grunnutdanningen, sier assisterende rektor, Nina Skarpenes.

Teori og praksis henger sammen
Det har vært mange ulike innspill i debatten. Studentene som gikk ut av høgskolen i Oslo i sommer var ikke fornøyd med to av fire hovedområder i sin evaluering, «Politi og samfunn» og «Forebyggende politiarbeid». Det har også vært hevdet at studentene får for lite praktisk trening, og at arealer og plass hindrer trening.

- Det er ingen motsetning mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Det kreves refleksjon og bred kompetanse for å håndtere politiets oppgaver i samfunnet. Studentene har praktisk trening både i første og siste studieår, og hele andre året er en praksisperiode. Vi er allikevel alltid åpne for nye justeringer og jobber målrettet for å få en best mulig profesjonsutdanning.

Endringer i gang
Hun opplyser også at noen endringer allerede er foretatt, og at flere kommer.

- Når det gjelder området «Forebyggende politiarbeid» endrer vi eksamensformen allerede i inneværende studieår. Gjennomgangen av rammeplanen vil trolig føre til flere endringer. Ja, vi har en utfordring med arealer og bygninger, det gjelder i første rekke Oslo. På kort sikt må vi være smarte og nyskapende for å tilrettelegge for studentene.

22/7-rapporten
- Rapporten fra 22/7-kommisjonen peker på mange forbedringspunkter. PHS vil bli involvert i disse tiltakene. Vi går nå gjennom rapporten med sikte på å se hva våre bidrag kan være, både i forhold til etter- og videreutdanningene, og bachelorutdanningen.

Utvikling og nye krav
- PHS skal utvikle og endre seg, i tråd med de kravene samfunnet og politietaten møter.  Det er en naturlig arbeidsform for oss, og studentenes oppfatning tar vi selvsagt med oss i det store bildet, sier Nina Skarpenes. 

Publisert: - Sist oppdatert: |