Hopp til innhold

Desember

Utklipp av nye phs.no

Nytt phs.no

Politihøgskolen har i dag lansert nye nettsider. Målet er økt brukervennlighet gjennom enkel struktur og tydeligere presentasjon av Politihøgskolens studietilbud, forskning og faglige aktiviteter.
Fra venstre: Leder for Forskningsavdelingen, Haavard Reksten, politioverbetjent Eirik Jensen, professor Tor-Geir Myhrer, og seniorrådgiver Roger Stubberud.

Forskningskonferansen vel i havn

Torsdag 13. desember gjennomførte Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen sin konferanse om «Grenseløs forebygging».
Tidligere eskorteøvelse

50 forslag til forbedringer i PST

Et eksternt utvalg har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgått PST, som en del av oppfølgingen av hendelsene 22. juli. Det foreslås over 50 forbedringer, blant annet å styrke analyse- og etterforskningskapasiteten.