Hopp til innhold

50 forslag til forbedringer i PST

Tidligere eskorteøvelse
ESKORTEØVELSE: Tidligere eskorteøvelse
Et eksternt utvalg har på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgått PST, som en del av oppfølgingen av hendelsene 22. juli. Det foreslås over 50 forbedringer, blant annet å styrke analyse- og etterforskningskapasiteten.

En ny permanent analyseenhet foreslås opprettet, ledet av PST med deltakelse fra Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Videre mener utvalget at livvakttjenesten og Den Kongelige Politieskorte bør slås sammen, og at antallet PST-kontorer utenfor Oslo bør reduseres til 8 - 10 enheter.

Utvalgsleder Kim Traavik overleverte mandag 3. desember rapporten til justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Utvalget har vært ledet av London-ambassadør Kim Traavik og har for øvrig bestått av Kjell Vikstrøm fra den svenske sikkerhetstjenesten, Säpo, og avdelingsleder for etter- og videreutdanning Tor Tanke Holm fra Politihøgskolen.

Les mer på regjeringen.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |