Hopp til innhold

Flere politistudenter raskere i jobb

I stedet for å videreføre avtalen om en ekstra arbeidstime pr uke for ansatte i politiet, vil bruk av de 135 millionene dette koster årlig kunne brukes bedre ved å ansette nyutdannete politifolk. Dette vil på en bedre og mer effektiv måte møte samfunnets ønske om mer politi, skriver Håkon Skulstad, sjef for Politihøgskolen.

Det er en uttalt målsetting å nå ambisjonen om to polititjenestemenn pr 1000 innbyggere innen 2020. Politihøgskolen (PHS) har mer enn doblet opptaket av studenter på få år. Bevilgningene til politiet har økt de senere årene, også antall ansatte totalt sett.
Regjeringen har allerede bevilget midler til å ansette flere ferdig utdannete politistudenter enn før. Men nå kommer de store kullene ut av Politihøgskolen.

Flere forhold gjør likevel at økte rammer ikke gir tilsvarende effekt ut mot innbyggerne. Blant annet har politiet store utfordringer med etterslep på IKT - investeringer. Dette har så langt krevd en felles dugnad i etaten som går ut over driftsbudsjettene til politidistrikter og særorgan.  Distriktene har valgt – eller har måttet velge - å bruke deler av ressursene til å finansiere eksisterende drift. 
Fra å være en situasjon med mange ledige politijobber med for få søkere, vil det nå bli færre ledige jobber i forhold til antallet søkere.  Det er et paradoks at mange nyutdannete går i perioder uten jobb, samtidig som etaten har behov for flere ansatte med politiutdannelse.

Mange flere vil i jobb
De siste årene har 94 % av de uteksaminerte fra PHS vært i arbeid i etaten innen ett år. 15. januar i år er 85 % av de nyutdannete som har bestått eksamen i jobb. 2011 - kullet var på 432 studenter, 386 har bestått eksamen.  I år er kullet på 552 studenter, og til neste år er det på 720 studenter. Og deretter fortsetter de store kullene på 720 studenter i året å komme ut etter rekordopptakene på PHS.

Dette er utvilsomt gode nyheter fordi flere politifolk er en bevisst politisk satsing, og innbyggerne vil ha mer politi. Politihøgskolen uteksaminerer godt utdannete og topp motiverte unge menn og kvinner som ønsker å komme i jobb så raskt som mulig.

Arbeidstidsbestemmelsene har også tatt ressurser fra politiinnsatsen ut mot innbyggerne, selv om det var viktig å få regulert arbeid og fritid på en bedre måte - også i politiet.  Bestemmelsene medfører behov for flere politiansatte for å få utført samme arbeid som tidligere. Ett av tiltakene for å møte dette var utvidelse av arbeidstiden med en time pr uke mot en årlig kompensasjon på 15 000 kroner pr ansatt.

Nye ansatte og redusert belastning
Avtalen om å arbeide en ekstra time går ut i løpet av sommeren og tiden er nå inne til å takke politifolkene for en flott ekstra innsats. Ordningen kostet ca 135 millioner kroner årlig. Disse midlene kan nå veksles inn i ansettelse av 270 - 280 nyutdannete politifolk. Det gir flere politihender i arbeid og redusert arbeidsbelastning på resten av politistyrken. Det er en vinn - vinn situasjon. Nyutdannete kommer raskere i jobb, og risikerer ikke å miste sine operative godkjenninger på grunn av at de for lenge står uten jobb. De andre politiansatte får mulighet til redusere arbeidsbelastningen. Samtidig bør dette legge til rette for færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

I stedet for å videreføre avtalen om en ekstra arbeidstime vil bruk av de 135 millionene til ansettelse av nyutdannete politifolk på en bedre og mer effektiv måte møte samfunnets ønske om mer politi.

Håkon Skulstad
Sjef for Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |