Hopp til innhold

På skolebenken for å lære mer om konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn

Studentene håper studiet vil gi dem verktøy som kan hjelpe dem med å håndtere ulike konflikter på en bedre måte.


   FORELESTE: Steinar Bryn fra Nansenskolen (t.v) foreleste denne uken om dialog som verktøy i konflikthåndtering.

   FORELESTE: Steinar Bryn fra Nansenskolen (t.v) foreleste
   denne uken om dialog som verktøy i konflikthåndtering.Rundt 20 studenter fra PU, PST, Kripos og særorgan møtte denne uken opp til første samling på etter- og videreutdanningsstudiet "Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn".

- På jobb arbeider vi mye med konflikthåndtering, og jeg håper at jeg i løpet av studiet har tilegnet meg mer kunnskap om dette feltet. I konfliktsituasjoner er det viktig å ha kunnskap om hva forskjellige folk kan ha i bagasjen, sier en av studentene.

- Dette er jo kun første uke, men det vi har vært gjennom til nå har vært veldig interessant og virker lovende for resten av studiet, legger en medstudent til. 

Det er andre gang utdanningen gjennomføres, og studiet har en varighet på litt over et halvt år og er på 20 studiepoeng.

Teoretiske redskaper og praktiske ferdigheter
Mangfoldet i dagens samfunn medfører møter mellom individer, grupper og kulturer som kan ha ulike grunnleggende virkelighetsforståelser og verdier.

- Studiet skal gi studentene innsikt i en mangfoldig forståelse av konflikthåndtering gjennom teoretiske redskaper og praktiske ferdigheter. Dette for at de kan være i stand til å foreta reflekterte handlingsvalg og håndtere konflikter i et flerkulturelt samfunn på en profesjonell måte, sier førstelektor Jaishankar Ganapathy.

Den primære målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten som i sitt arbeid møter et flerkulturelt publikum. Ansatte i andre offentlige etater kan også søke. LYTTET: Studentene fulgte lydhøre med under forelesningen.

Samlinger og hjemmearbeid
Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger og hjemmearbeid.

- Samlingene veksler mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling, rollespill, individuelle refleksjoner og gruppeoppgaver. Arbeid med praktiske eksempler står sentralt, både i undervisning og i arbeid med oppgaver. Eksemplene hentes fra konkrete erfaringer som studentene har fra eget praksisfelt. Det er vesentlig å finne frem til eksempler som krever tverrfaglig samarbeid, uttaler Ganapathy.

For mer informasjon om utdanningen, se phs.no.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |