Hopp til innhold

PHS-ansatt blant de nye medlemmene i KRÅD

- Jeg synes det er en stor ære og en flott faglig anerkjennelse å få denne muligheten, sier førsteamanuensis Tina Luther Handegård.


      YDMYK: Tina er svært ydmyk i forhold til oppgaven som rådsmedlem.

      YDMYK: Tina er svært ydmyk med tanke på oppgaven som  
      rådsmedlem.

Regjeringens kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) sin hovedoppgave er å bidra aktivt til en samordning av ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken. Rådet har et særlig fokus rettet mot barn og unge.

- Jeg er spesielt opptatt av at man må få barn og ungdom tidlig på banen. Det er viktig å ta de unge med både når en skal utrede og kartlegge deres situasjon og levekår samt når en skal finne gode og treffende kriminalitetsforebyggende tiltak, sier Luther Handegård.

Videre forteller Luther Handegård at hun gjennom flere forskningsprosjekter har sett at det har hatt stor betydning å involvere ungdom i kriminialitetesforebyggende arbeid.

- Jeg synes det er veldig flott at Tina Luther Handegård har blitt medlem av KRÅD som er en viktig arena for kriminalitetsforebyggende tiltak i samfunnet. Kriminalitetsforebygging blir dessverre ofte prioritert for lavt, og dette er en flott anledning for PHS å kunne bidra utover skolens ordinære virksomhet, sier rektor Håkon Skulstad.

Rådets formål
Rådet skal bidra til en samordning av forebyggende tiltak i kriminalpolitikken gjennom bred representasjon og god kontakt med offentlig forvaltning og private organisasjoner. Rådets virksomhet er basert på et faglig fritt grunnlag.

Se KRÅDs nettsider for mer informasjon om rådet og dets oppgaver.

Medlemmer av KRÅD 2012-2014
Leder: Shahzad Asghar Rana (ny), National Technology Officer (NTO) Microsoft
Nestleder: Liv Synnøve Taraldsrud (tidl. medl.), sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett

Rådsmedlemmer:
Eirin Faldet (tidl. medl.), tidligere stortingsrepresentant (Ap)
Even Ytterhus (tidl. medl.), SLT-koordinator Trondheim kommune
Arne Sigstad (tidl. medl.), lensmann i Grue
Lasse Rolèn (tidl. medl.), barnevernskonsulent Majorstua politistasjon
Marco Elsafadi (tidl. medl.), ungdomsarbeider Bergen
Ole Hortemo (ny), politistasjonssjef Kristiansand
Kari Lossius (ny), klinikksjef ved Bergensklinikkene
Tina Luther Handegård (ny), førsteamanuensis ved Politihøgskolen avd. Bodø
Gunhild Grande Stærk (ny), styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Medlemmene av KRÅD ble utnevnt i statsråd fredag 6. januar i år. Det nye rådet har allerede hatt et oppstartsmøte og vil møtes igjen denne uken for å diskutere prioriteringer og utforming av virksomhetsplan.

Les mer om utnevnelsen av nye medlemmer på KRÅDs nettsider.

Publisert: - Sist oppdatert: |