Hopp til innhold

Fra Hollywood til hjemlige trakter

Det lages for tiden nye filmsekvenser til bruk i skytesimulatorene. Amerikanske filmsekvenser skal byttes ut med filmer basert på norske hendelser og forhold.


       ULIKE SEKVENSER: Hvem som spiller politiets motpart og lokasjon varier for de ulike filmsekvensene for å skape variasjon. Det har til nå blitt spilt inn sekvenser i Stavern, Larvik og i Oslo sentrum.

       30 SEKVENSER: Hvem som spiller politiets motpart og
       lokasjon varier for de ulike filmsekvensene for å skape
       variasjon. Det har til nå blitt spilt inn sekvenser i Stavern,
       Larvik og i Oslo sentrum. 

- Halvparten av de nye filmsekvensene tar utgangspunkt i reelle hendelser fra Norge. Spesialenhetens påtalevedtak er lagt til grunn for i størst mulig grad trekke erfaringslære av ulike hendelser, forteller studieleder og prosjektleder Steinar Henriksen og fortsetter:

- Øvrige filmsekvenser er konstruert på bakgrunn av erfaringsbasert kunnskap, og skal i størst mulig grad gjenspeile realistiske norske forhold.

Sekvensene tar utgangspunkt i at norsk politi er ubevæpnet, og gjennomføringene ved treningssimulatoren skal i størst mulig grad gjenspeile norsk politis opptreden og handlemåte.

- Et viktig moment her er at vi tilstreber å holde bruken av makt/maktmidler på et minimum, samtidig som vi skal være handlekraftige når dette er påkrevet, sier Henriksen.

Se, oppfatte, vurdere og handle
Selve undervisningen foregår ved at studentene tas frem to og to som en patrulje. Deretter gis studentene en forutsetning hvorpå de får tid til å reflektere over oppdraget de står overfor. Herunder er våpeninstruksens bestemmelser og situasjonsvurdering sentrale faktorer.

Det spilles deretter av en filmsekvens hvor motparten på filmen foretar ulike handlinger mot kameraet og andre på filmen. Ut i fra motpartens handlinger skal studentene se, oppfatte, vurdere og handle i tråd med våpeninstruksen samt retningslinjer for øvrig operativ opplæring. Etter gjennomført sekvens, vil studentene bli utfordret på hva de så, hvordan de vurderte situasjonen og hvorfor de gjorde som de gjorde. De skal i tillegg forankre egne valg og handlinger i våpeninstruksen. Gjennomføringene foretas foran klassen slik at hele klassen får ta del i de faglige vurderingene.

Samarbeidsprosjekt
Filmprosjektet består av en prosjektgruppe med ansatte fra bacheloravdelingen, operativ seksjon i Stavern og Oslo politidistrikt. Flere politistudenter har også velvillig stilt opp for å spille politiets motpart.

- Jeg vil rette en stor takk til alle studentene som bidrar til de nye filmsekvensene. I tillegg ønsker jeg å fremheve det svært gode samarbeidet med operativ seksjon som er viktig for både kvalitet og fremdrift i prosjektet, påpeker Henriksen.

Filmingen startet i desember og vil avsluttes i februar. Du kan også lese om de nye filmsekvensene i Politiforum og på politiforum.no.

Parallelt med innspilling av nye filmsekvenser, anskaffes det en ny treningssimulator i Stavern.

Publisert: - Sist oppdatert: |