Hopp til innhold

Livvakttjeneste - noe for deg?

Politihøgskolen skal i tiden 16.4 – 15.6.12 gjennomføre grunnutdanning i livvakttjeneste.

Utdanningen går over sju uker, første del 16.4 – 11.5.12 og andre del 29.5 – 15.6.12.

Tjenesten
Tjenesten som livvakt byr på svært variert og utfordrende tjeneste i hele landet, i tillegg til oppdrag i utlandet. Livvaktene gjennomgår årlig et omfattende treningsprogram.

Krav til søkerne
Bør ha minst fire års tjeneste etter endt utdanning ved PHS. Fortrinnsvis ikke være eldre enn 36 år ved uttak til utdanningen, dette kan fravikes for tjenestemenn med spesiell kompetanse eller ferdigheter. God fysisk og psykisk helse. Plettfri vandel og tjenesteutførelse. Må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig.  Det er en målsetning å øke andelen kvinnelige søkere til grunnutdanning for livvakter.

Opptak
Søkeren må gjennomføre fysiske og psykiske tester, intervju og legesjekk. Utdanningen er omfattende og det stilles store krav til søkerens motivasjon. For å tjenestegjøre som livvakt kreves det at utdanningen bestås. De som blir godkjent for livvakttjeneste forutsettes å søke ledig stilling ved Den kongelige politieskorte, Oslo pd eller Seksjon for livvakttjeneste, PST. Ved fast ansettelse forventes det at man binder seg til 5 års tjeneste, hvorav det første er et prøveår.

Søknadsfrist
Frist for å søke er onsdag 1. februar 2012. Søknad sendes Politihøgskolen. Merkes Grunnutdanning livvakt 2012.

Nærmere opplysninger vedr. opptak og grunnutdanning fås ved henvendelse til:

Pob. Arne J. Overland, PHS. tlf. 23 19 98 52 / 986 92 457
Pob. Kjell S. Bergland, PST. tlf 23 30 56 16 / 992 86 425
Pob. Monica B. Stabell, DKP, tlf 48084571

Informasjonsmøte avholdes på Politihøgskolen onsdag 18.1.12 kl. 13.00 -15.00.

Publisert: - Sist oppdatert: |