Hopp til innhold

Nytt studium for potensielle ledere i politiet

I høst startet PHS opp videreutdanningsstudiet Lederkandidat for ansatte i Politi- og lensmannsetaten. Studiet gir studentene nettbaserte aktiviteter å bryne seg på fra første stund – litt skremmende synes noen.


     Politi, illustrasjonsfoto

     POPULÆRT: Lederkandidat hadde rundt 80 søkere til 25
     studieplasser. Illustrasjonsfoto.

- Lederkandidatstudiet skal bidra til et bedre og bredere rekrutteringsgrunnlag til lederstillinger i etaten gjennom å gi studentene kunnskap om og bevisstgjøre dem på hvilke krav som stilles til ledere i Politi- og lensmannsetaten. Utdanningen retter seg mot alle grupper ansatte som ikke har ledererfaring, men som er motivert for en fremtidig lederstilling i politiet, sier førstelektor Terje Aaserud.

Studiet er utviklet av førstelektor Terje Aaserud og høgskolelektor Ragnhild Holm fra Politihøgskolen sammen med seniorrådgiver Anne Sanden fra Politidirektoratet. Lederkandidatstudiet er på 15 studiepoeng og går over et halvt år.

Første modul nettbasert
Studieløpet starter med en informasjonsdag før studentene starter på den første av de tre modulene som studiet er delt inn i. Den første modulen er nettbasert hvor Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sitt studieopplegg «Ny som leder i staten» tas i bruk. Gjennom Difi sin modul benyttes ulik tilnærming til læring som for eksempel spørsmål med flere svaralternativ, film der problemstillinger blir diskutert og ulike arbeidsoppgaver som blant annet innebærer å skrive i en elektronisk refleksjonsbok. Studentene jobber også med andre arbeidsoppgaver som finnes på PHS sin læringsplattform, it’s LearningAnne Karine Staff og Mette Skjæret.

På listen over studenter finner vi Anne Karoline Staff som er jurist i PST (øverst) og Mette Skjæret som til daglig arbeider som lærer i rapport- og etterforskningslære ved PHS. Begge synes det til å begynne med var litt skremmende at studiet startet på nett.

- Det å jobbe nettbasert var nytt, men viste seg å være ganske ufarlig, sier Staff.

- Selv om den nettbaserte undervisningen kan virke litt skremmende, er dette noe alle klarer og ikke trenger å være redd for. Det var en god måte å starte studiet på og du får gjort deg noen tanker og refleksjoner før de fysiske samlingene, legger Skjæret til.

Damene er enige om at én oppstartsdag var litt kort tid for å rekke å bli kjent med både medstudenter og studiet før den nettbaserte modulen startet.

Andre og tredje modul er basert på samlinger som finner sted ved Politihøgskolen i Oslo.

- Selv etter den nettbaserte modulen er ferdig fortsetter vi å ta i bruk nettet i undervisningen. Videre i studiet brukes it’s Learning til informasjon, kommunikasjon, oppgaveinnlevering, publisering av forelesninger og lignende, forteller høgskolelektor Holm.

Fremtidige ledere
Studentene holder nå på med andre modul og var sist uke på samling i Oslo. Skjæret har lenge syntes ledelse virker interessant og er et fagfelt hun kunne tenke seg å jobbe med i fremtiden.

- Så langt synes jeg studiet virker veldig bra. Foreleserne er ordentlig gode og det er en motivert og engasjert studentgjeng som bidrar til undervisningen. Mye av det jeg lærer på studiet kan jeg ta med seg inn i jobben som lærer.

Staff har arbeidet i politiet siden 1997 og valgte å søke studiet for å få mer kunnskap om ledelse.

- Jeg har fått et godt inntrykk av studiet, og jeg synes studiet virker som en fin grunnpakke for alle som ønsker å bli ledere i politiet en dag.Svenn Kjetil Ryen

Innsatsleder Svenn Kjetil Ryen fra Romerike politidistrikt er også blant studentene som har fått plass på studiet. Han forteller at valgte å søke studiet for å få en forsmak på hva det vil si å være leder innen det mer administrative og påpeker at delene av studiet er godt balansert.

- Lederkandidatstudiet synes jeg har en god balanse mellom nett og fysiske samlinger. At vi må arbeide med oppgaver over nett gir oss et push til å jobbe med pensum.

Anbefaler andre å søke
- Jeg anbefaler andre som er interessert i ledelse å søke dette studiet. Det er god erfaring å ta med seg videre uansett hva man kommer til å jobbe med, avslutter Skjæret.

Publisert: - Sist oppdatert: |