Hopp til innhold

Politiet beholder tilliten etter 22. juli

Innbyggernes tillit til politiet er ikke svekket etter terrorangrepene 22. juli. Det viser resultatene i et forskningsprosjekt fra Politihøgskolen (PHS).

Politiet har over mange år hatt en høy tillit hos innbyggeren i Norge.  Politiets innbyggerundersøkelser i perioden 2008 – 2010 har vist at andelen som har stor grad av tillit til politiet ligger på mellom 83 og 86 prosent.

Forskningsavdelingen ved PHS har hentet inn materiale i tre spørreundersøkelser, materialet er sammenlignbart med tidligere målinger og andre relevante undersøkelser. Data er hentet inn i august og november 2011, og i mars 2012. I august var andelen som hadde stor tillit til politiet klart høyere enn tidligere, mens resultatene fra i november og mars er på samme nivå som tidligere. Et tydelig utslag i svarene etter 22. juli er at andelen som har «svært stor» tillit til politiet har økt på bekostning av de som hadde «stor» tillit. De som hadde tillit til politiet fra før har med andre ord styrket denne tilliten. 

Robust og stabilt
Etter 22. juli har politiet fått mye kritisk fokus. Politiet har tatt selvkritikk på flere punkter, og har senere beklaget at gjerningsmannen ikke ble pågrepet tidligere. I debatten etter terrorangrepene har mange hevdet at politiet nå har svekket tillit i befolkningen. Dette er altså ikke riktig.

- Det vi her ser er nok tillit til politiet som samfunnsinstitusjon. Denne tilliten er robust i Norge, og hendelsene 22. juli ser altså ikke ut til å ha påvirket dette i negativ retning. Når fellesskapet i Norge utsettes for angrep og katastrofe så støtter man opp, sier forsker Marit Egge ved PHS. 

I materialet har man også hentet inn svar på andre vurderinger: 73 prosent mener politiet gjør en god jobb i forhold til de oppgavene politiet har. Det er samme andel før og etter 22. juli.

- Dette er spørsmål som vi måler mot europeiske undersøkelser. Også her ser vi samme tendens, at andelen som mener at politiet gjør en svært god jobb øker etter 22. juli.

Mer kritisk til innsatsen
Forskningsrapporten tar også for seg hva de spurte mener om ulike aktørers innsats under hendelsene 22. juli.  Politiets innsats vurderes som noe svakere etter hvert som tiden går.

Det er de frivillige som ha retterlatt det mest positive inntrykket når man spør om de ulike aktørenes innsats. Hele 93 prosent har et positivt inntrykk av de frivillige. Deretter følger sykehusene og ambulansepersonell.   Kongehuset og hjelpeorganisasjoner har også gjort et godt inntrykk, deretter følger brannvesen, sivilforsvar, Regjeringen og til sist – politiet. 63 prosent har et positivt inntrykk av politiets innsats.

- I utgangspunktet hadde man nok ikke forventninger til at frivillige skulle gjøre en så stor innsats – når disse da gjør dette på en så oppofrende måte – så etterlater det et svært sterkt og positivt inntrykk. Man forventer mye av politiet – så mye at de kan være vanskelig å innfri, og det må jo tas med at politiet har mest ansvar og mest komplekse arbeidsoppgaver i slike krisesituasjoner. Men det kan også være at de spurte rett og slett mener at andre gjorde en vel så bra jobb som politiet, eller at politiet ikke utførte sin innsats godt nok, sier Egge. 

Høy tillit – mer kritisk til innsats
De spurte har altså fortsatt en generell høy tillit til politiet etter 22. juli – men er mer kritisk til innsatsen under terrorangrepene. 

I følge forskerne trenger ikke dette være motstridende:

- En foreløpig hypotese er at tillit til politiet er nært knyttet til de verdiene man ønsket å slå ring rundt etter 22. juli, og da slutter man opp om politiet. Når vi spør om politiets konkrete innsats, opplever man å stå friere, at man ikke «trenger» å slutte opp om dette på samme måte. 

- Den generelle tilliten til politiet er grunnleggende, og at man er kritisk til innsatsen 22. juli trenger ikke å svekke denne tilliten. Men det forutsetter nok at det fra politiets side er åpenhet og vilje til å lytte, og at dette oppfattes av innbyggerne, sier Marit Egge. 

Fakta:

  • Tillit til politiet 2011 – 2012
  • Forskningsprosjekt ved PHS
  • Marit Egge, Jon Strype, Gunnar Thomassen
  • Tre datainnsamlinger i august og november 2011 – og i mars 2012
  • En datainnsamling i september 2012 gjenstår
  • 1000 intervjuet  i hver innsamling, representativt utvalg, innhentet av Opinion for Forskningsavdelingen
  • Prosjektet vil i senere publikasjoner se på tillitsdimensjon over tid, effekten av konkrete hendelser og tillitsbegrepet mer generelt – hva dette begrepet inneholder og påvirkes av
  • Delrapport er publisert på engelsk i PIA – som er PHS sin publiseringsbase for forskning 
  • Se tabeller fra forskningsprosjektet


Kontaktinfo:

Politihøgskolens pressevakt
Telefon: 488 87 934
E-post:

Publisert: - Sist oppdatert: |