Hopp til innhold

Politiutdanning gir jobb

Fremskrittspartiet har i en rekke innlegg i norske aviser nå i sommer skrevet at ferdig utdannete politistudenter ikke får jobb. Dette er feil.

Det er positivt med engasjement rundt politiet, men Politihøgskolen (PHS) er bekymret over denne fremstillingen. Det er beklagelig at det gis inntrykk av at politiutdanning gir usikre jobbmuligheter. PHS opplever en stor interesse og gode søkertall, og dette må vi ta vare på.Håkon Skulstad, sjef PHS. Foto: nyebilder.no

95 prosent får jobb
Politidirektoratet har statistikk for de seneste årene: 95 prosent av de som har fått vitnemål ved PHS er i jobb i etaten ett år etterpå. Dette er solide og gledelige tall. Det forutsettes at nyutdannete politifolk søker på ledige jobber hvor disse finnes, over hele landet. For mange er sommerjobb og vikariater starten på yrkeskarrieren, slik det også er for sykepleiere, lærere og andre yrkesgrupper.

Store kull kommer
PHS utdanner stadig flere. Fra høsten 2012 er det for første gang 720 studenter på hvert trinn i den treårige utdanningen. Våren 2013 går det første store kullet ut av høgskolen, og dette fortsetter de kommende årene.

Det har vært satset mye på politiet de siste årene, inkludert en opptrapping av antall politistudenter. PHS legger til grunn at satsingen på politiet fortsetter, slik at politiutdanning gir jobb også i fremtiden. Utviklingen frem til nå gir liten grunn til å tvile på dette.

Publisert: - Sist oppdatert: |