Hopp til innhold

Stabilt opptak og flere kvinner ved Politihøgskolen

Opptaket til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen er nå gjennomført. Resultatet viser at nær 40 prosent av de som får tilbud om studieplass er kvinner og at antallet søkere med minoritetsbakgrunn som vil motta tilbud stiger noe.

Antallet kvalifiserte søkere til politiutdanningen er også stabilt. Det var i år nær 900 kvalifiserte søkere som deltok i opptaket. For å regnes som ”kvalifisert” må en søker oppfylle samtlige formelle krav, bestå de fysiske testene og en legesjekk, samt bli funnet egnet av en opptaksnemnd.

- Vi er fornøyde med at vi opprettholder den gode kvaliteten på studentene våre, sier rektor ved Politihøgskolen Håkon Skulstad.

Flere kvinner og unge med minoritetsbakgrunn
39,7 prosent av søkerne som får tilbud om studieplass i årets opptak er kvinner. - Det er gledelig at vi i utgangspunktet fremstår som et interessant valg for nær 40 prosent kvinner, sier Skulstad.

De siste årene har mellom 22 og 30 studenter som oppgir å ha minoritetsbakgrunn blitt tatt opp ved høgskolen. I år får 28 søkere med minoritetsbakgrunn tilbud. Dette er fem flere enn i 2011. PHS arbeider videre for å øke antall søkere og studenter med denne bakgrunnen.

Den laveste poenggrensen for å bli tilbudt plass ved høgskolen synker noe dette året. Grensen er 40,8 i 2012 mot 42,2 i 2011. Årsaken til nedgangen er å finne i det faktum at  flere søkere i alderen 20-21 år har fått tilbud i år. Disse har færre alderspoeng, og trekker dermed poenggrensen nedover.

Flere søkere
Totalt søkte 3442 personer om opptak til Politihøgskolen i 2012, Det er 73 flere søkere enn i 2011. 2733 av søkerne hadde Politihøgskolen som første prioritet.

- Det er positivt at Politihøgskolen fremstår som en attraktiv utdanning – og politiet som et interessant yrkesvalg, sier Skulstad. 

1477 søkere ble innkalt til opptak denne våren. Politihøgskolen tar opp 720 nye bachelorstudenter i 2012.

Publisert: - Sist oppdatert: |