Hopp til innhold

Lua i været for avgangsstudentene

De første studentene som har gjennomført bachelorutdanningen med ny rammeplan, ble denne uken uteksaminert og behørig feiret i Oslo og i Bodø.

       LUENE I VÆRET: Tradisjonen tro, kastet studentene luene på slutten av seremonien.


Rektor Håkon Skulstad påpekte derimot i sin tale til studentene at første gjennomføring av rammeplanen til tider ikke har forløpt helt smertefritt, men at studentene har vist gode holdninger, vært positive gjennom hele studieløpet og bidratt med konstruktive tilbakemeldinger.

Videre påpekte rektor at studentene nå skal utføre et mangfold av oppgaver i et samfunn som stadig har blitt mer mangfoldig.

- Ta med dere den ungdommelige evnen til å være kritiske. Bruk kunnskapen fra PHS som grunnlag til å reflektere ved egne arbeidsoppgaver.OPPSTILLING: Studentene er klare for å innta plassene i Oslo Rådhus.

Skulstad kalte dagen en festdag for alle ved Politihøgskolen og sa videre at studentene har jobbet hardt og gjennomgått en modningsprosess inn mot et krevende yrke som politi.

Storstilte gjester
I Bodø ble seremonien avholdt i Kulturhuset, med blant annet statssekretær Kristin Bergersen til stede. I Oslo Rådhus talte både justisminister Grete Faremo og ordfører Fabian Stang til studentene.

Faremo innledet med å si at det varmet hennes hjerte å skue utover alle de 405 Oslo-studentene som stod klare til å motta sitt endelige vitnemål etter bachelorutdanningen.

- Politietaten har bruk for dere alle. Jeg er glad og takknemlig for at dere har valgt dette yrket og at dere nå kan bruke nyvunnet kunnskap til best for politiet og at dere er med på å utvikle etaten vår, sa statsråden.

Ordfører i Oslo, Fabian Stang, fortalte at han mange ganger har vært med politiet ut på patrulje i byen, og at han er på hils med dem alle – både kjente og ukjente.

- Dere gjør en viktig jobb, nemlig å beskytte samfunnet mot kriminalitet. Men dere skal også stanse unge fra å bli kriminelle, og ved det redder dere mange liv, sa han.

- Tillit må bevisesTILLIT: Politidirektøren snakket om tillit i sin tale til studentene.
Politidirektør Øystein Mæland talte både i Oslo og i Bodø, og budskapet i talen hans handlet mye om tilliten til politiet.

- Det er ingen selvfølge at norsk politi nyter så stor tillit i befolkningen. Tilliten må bevises og holdes ved like hver eneste dag.

Politidirektøren brukte tiden sin på å reflektere rundt politiyrket som en ringvirkning etter 22. juli, og at dagens politi står foran mange utfordringer i fremtiden.

Studentrådsleder Simen Bakke i Oslo kalte dagen slutten på noe fint, men starten på noe bedre. Han roste studentene for formidabel innsats mot et felles mål, nemlig politiyrket, som for mange har vært en barndomsdrøm.

- Vi har bevist at målene nås og forventingene innfris, sa Bakke. 

Flere priser utdelt
Den høyaktede idrettsprisen ble også utdelt til henholdsvis beste kvinne og beste mann. Bestemannsprisen gikk til en student i Bodø.

Publisert: - Sist oppdatert: |