Hopp til innhold

Omfattende evaluering av DNA-reformen

På oppdrag av Politidirektoratet gjennomfører nå Politihøgskolen (PHS) en omfattende evaluering av DNA-reformen.

Det er Politihøgskolens forskningsavdeling som utfører oppdraget, snart fire år etter at DNA-reformen ble iverksatt i politi- og lensmannsetaten.

- Dette er første gang, også i internasjonalFørsteamanuensis Johanne Yttri Dahl sammenheng, at det gjøres en så omfattende undersøkelse av bruk av DNA i rettsapparatet, sier førsteamanuensis Johanne Yttri Dahl, som har forsket på DNA i syv år.

Kartlegge erfaringer
Som et ledd i evalueringen pågår det for tiden en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke erfaringer ansatte i politiet har med DNA-reformen. Undersøkelsen er sendt til alle politidistrikter, samt Kripos. Undersøkelsen vil også bli besvart av statsadvokater, forsvarsadvokater og dommere.

- Jeg tror det kan komme mange spennende funn fra undersøkelsen. Resultatene vil kunne effektivisere og styrke bruken av DNA i politiet. Vi oppfordrer derfor alle i politidistriktene samt Kripos til å svare - også de som i utgangspunktet ikke er i direkte kontakt med DNA eller har noe særlig erfaring med DNA, sier Dahl.

Undersøkelsen er sendt på e-post, og alle svar vil være anonyme. Etter planen skal resultatene og evalueringen foreligge våren 2013.

Publisert: - Sist oppdatert: |