Hopp til innhold

PHS samarbeider med Forsvaret i nytt studie

Som sentrale samfunnsaktører, skal nå politiet og Forsvaret gå sammen om et nytt studium i faget nasjonal beredskap og krisehåndtering.

Studiet skal fokusere på organiseringen av nasjonal beredskap og krisehåndtering, hvilke systemer og prosedyrer det er basert på, hvilke utfordringer gjør seg gjeldende, og hvordan det kan videreutvikles på en helhetlig måte.

Seksjonsleder for operativ seksjon ved Politihøgskolen, Per Olaf Torkildsen, sier at det var en god balanse mellom aktørene som ble vektlagt under planleggingen.

- Noe vil de kunne arbeide med felles og noe hver for seg, men det er uten tvil modent for et samarbeid mellom Politihøgskolen og Forsvarets Høgskole, sier han og forteller videre at det i noen sammenhenger vil kreves innsats fra en av sektorene, mens det i andre kan være nødvendig med felles innsats fra både justis- og forsvarssektoren, og eventuelt andre sektorer eller organisasjoner som har relevant kompetanse og kapasiteter.

Ny tid
Torkildsen sier videre at studiet skal gi forståelse av nasjonal beredskap og krisehåndtering ved bruk av blant annet kriseøvelser, og de primære målgruppene er ledere i forsvarssektoren og i politiet.

- Nasjonal beredskap og krisehåndtering er egentlig en videreføring av et studie fra 2008 i strategisk kriseledelse som aldri startet. Men etter samtale med Håkon Skulstad og sjef ved FHS, Louise Kathrine Dedichen, begynte man å nøste opp trådene fra forrige runde og startet planleggingen av det nye studiet, sier Torkildsen.

- Studiet er også et tegn på en ny tid med tett bånd mellom forsvar og politi. Det kan bygge ned skranker og gi fellesoppgaver sånn at man i fremtiden løser oppgavene sammen i stedet, avslutter Torkildsen.

Les mer om studiet Nasjonal beredskap og krisehåndtering.

Publisert: - Sist oppdatert: |