Hopp til innhold

Stabilt antall til opptak på Politihøgskolen

1477 søkere er innkalt til fysiske tester på Politihøgskolen (PHS) denne våren. Etter at hele opptaksprosessen er gjennomført vil 720 studenter få plass på bachelorutdanningen fra høsten 2012.

Det er da over dobbelt så mange som innkalles til opptaksprøver som antall studieplasser. I fjor ble det innkalt 1486 søkere, det betyr at antallet som innkalles for opptaket i 2012 er omtrent det samme som året før. PHS må avvente samordna opptak i slutten av juli for å kunne konkludere nærmere om tallene når det gjelder endelig antall kvalifiserte søkere, fordeling av søkere på fylker, kvinneandel, alderssammensetning og øvrige statistiske fakta.

Minoritetsbakgrunn
Totalt 3442 søkte Politihøgskolen innen fristen 1. mars. Drøye 2000 av søkerne valgte å sende inn dokumentasjon til opptaket, og av disse var det 94 søkere som oppga at de har minoritetsbakgrunn. Dette er basert på selvrapportering via et følgeskjema. Det tilsvarende tallet for 2011 var 132 søkere som oppga at de hadde minoritetsbakgrunn. Sammenligning av denne egenrapporteringen fra år til år inneholder noen mulige feilkilder. Selv om antallet som oppgir minoritetsbakgrunn er noe lavere enn i fjor, så er det positivt at det synes å være etablert at såpass mange med denne bakgrunnen søker også i 2012. Av de 1477 søkerne som ble innkalt til opptaksprøver var det 63 søkere med minoritetsbakgrunn.

Ønsker økning
De siste årene har mellom 22 og 30 studenter som oppgir å ha minoritetsbakgrunn blitt tatt opp ved høgskolen. PHS arbeider videre for å øke antall søkere og studenter med denne bakgrunnen. Politi- og lensmannsetaten har et mål om at fem prosent av de ansatte skal ha en slik bakgrunn, og PHS arbeider for å bidra til at dette målet nås både når det gjelder søkere og studenter. PHS må avvente samordna opptak i slutten av juli når det gjelder eksakte resultater av årets opptak og andel med minoritetsbakgrunn som starter på utdanningen.

Publisert: - Sist oppdatert: |